Sep 302011
 

Pe ordinea de zi a fost un singur punct, respectiv:

   Proiect de hotarare privind contractarea unui credit de 400 000 lei in    vederea finalizarii unor lucrari aprobate pentru finantare din fonduri europene

Cu toate ca regulamentul de functionare si legea 215 interzice suplimentarea ordinei de zi, la cererea unor consilieri si a conducerii executive a primariei au mai fost acceptate pentru dezbatere inca 3 probleme:

1. Aprobarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii clasele l-Vlll.

2. Aprobarea sponsorizarii Rugii catolice cu suma de 8 000 lei

3. Aprobarea comasarii a doua parcela apartinand aceluiasi proprietar, pe strada Tudor Vladimirescu.

Suplimentarea ordinei de zi a fost aprobata de 9 din cei 10 consilieri prezenti, Iulian Toma s-a abtinut de la vot pentru a respecta prevederile legale.

Presedintele de sedinta, consilierul Popa Ioan, a precizat ca proiectul de hotarare pentru aprobarea creditului nu intruneste conditiile pentru a fi dezbatut in plen deoarece consilierii nu au primit, in momentul convocarii la sedinta si nici dupa, nici-un material sau documentatie economica care sa motiveze contractarea acestui credit.

Consilierul Iulian Toma a precizat ca in conformitate cu art.39.aliniatul 3 din legea 215, conducerea executiva este obligata sa puna la dispozitia consilierilor locali, in momentul convocarii , materialele ce urmeaza a fi dezbatute, motiv pentru care propune amanarea cu o saptamina a dezbaterii proiectului de hotarare cu conditia prezentarii memoriului justificativ. Subscrie la aceasta varianta si consilierul Marinescu Ioan.

S-a votat in final ordinea de zi, cu 7 voturi pentru si 3 impotriva.

In cursul dezbaterilor, Primarul Szilagyi Geza precizeaza ca acest credit este necesar pentru finalizarea proiectului de Televiziune locala TV Behela, proiect care trebuie terminat pana la 30 octombrie 2011.

Consilierul Iulian Toma a facut precizarea ca in bugetul rectificat in Iulie 2011 au     fost prevazute fondurile necesare finalizarii acestui proiect si a altora, iar daca primaria nu are fonduri disponibile inseamna ca nu s-a preocupat suficient de realizarea veniturilor planificate. Totodata face precizarea ca localitatea si locuitorii au cu totul alte prioritati decat televiziunea locala si a precizat ca exemplu, accesul din zona Cora in calea Aradului.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate cu majoritate de voturi ( 7 pentru, 3 impotriva la primul punct, 9 pentru si o abtinere la urmatoarele 3 puncte.)

In afara sedintei, consilierul Iulian Toma a predat conducerii executive raspunsul prefectului privind realizarea accesului in Calea Aradului in varianta Selgros, si a cerut acestora sa inceapa de urgenta lucrarile la podet si drum. Atit primarul cit si viceprimarul au promis in fata consilierilor ca vor incepe lucrarile de saptamana viitoare (1 octombrie 2011).

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>