Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2024

 Articol scris de Dunos on 28 februarie 2012
Feb 282012
 

       DUMBRAVITA 300x225 Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2024

 

 

 

 

 

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA DIN DATA DE 27.02.2024

       La sedinta au participat 12 consilieri, primarul, secretara  primariei, jurista CL, Directorul  juridic al Prefecturii Timis, domnul Orban Andrei  la invitatia  consilierului Iulian Toma si 10 membrii Dunos.

     A lipsit consiliera Benko Hajnal. Sedinta a fost prezidata de consilierul Denes Ildico.

    Pe ordinea de zi  au fost  initial 4 puncte  asa cum s-a anuntat anterior.

    Primarul  Szilagyi Geza  solicita  scoaterea de pe ordinea de zi  a Proiectului de hotarare privind aprobarea  proiectului de buget pe anul 2012.

     Consilierul Iulian Toma precizeaza ca   in contestatia depusa  de acesta reclama atat nerespectarea termenului  de 20 de zile  de la data afisarii proiectului de buget cat si documentatia  incompleta care a fost pusa la dispozitia  consilierilor si solicita inca o data sa fie prezentata   lista lucrarilor de investitii publice  pentru care au fost prevezuti bani in buget.

   Presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi  cu modificarea  solicitata  si aceasta este aprobata cu unanimitate  de voturi.

    1. Se supune dezbaterii ,in plenul consiliului,  primul  punct de pe ordinea de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnice a analizei cost-beneficiu precum si a cheltuielilor ce revin   comunei Dumbravita in cadrul proiectului complex de investitii ,, Extindere Retea Troleibuz Timisoara - Dumbravita 

      Presedintele  sedintei,doamna consilier Denes  prezinta raportul domnului primar  si  Indicatorii tehnico- economici urmare modificarii solutiei tehnice si il roaga pe domnul primar sa faca  unele precizari.

     Primarul  Szilagyi Geza arata ca a fost necesara  reluarea  dezbaterii acestui proiect  in sedinta de azi datorita unor inexactitati de ordin tehnic  care au fost cuprinse in proiectul de hotarare  din sedinta ordinara  a CL din data de 13.02.2024. Totodata  da un raspuns la intrebarea  pusa de consilierul Toma in sedinta anterioara  referitoare la pretul dublu al investitiei per Km de linie de troleibuz  in Dumbravita  fata de  Ghiroda si Giroc, aratand ca in Dumbravita  linia este dubla ( dus intors pe acelasi traseu ) iar in celelalte localitati  traseul este simplu ( linia este in circuit- nu se intoarce pe acelasi traseu ).

        Consilierul Toma   arata ca  au aparut  propuneri din partea cetatenilor  ca in statiile   de troleibuz care vor fi construite cu aceasta ocazie  sa   fie amenajate locuri de parcare  pentru biciclete  pentru a facilita accesul locuitorilor din cartierele noi  la acest  mijloc modern de transport in comun. Propune ca in cazul in care acest  lucru nu poate fi cuprins in proiectul  ai carui indicatori tehnico-economici au fost déjà aprobati,  executivul primariei sa prevada  realizarea acestei propuneri  prin bugetul local pe anul in curs,  buget care nu a fost inca aprobat.

       Primarul Szilagyi Geza   spune ca  va fi foarte greu sa se modifice  din nou  indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect  care  se realizeaza printr-un parteneriat   a trei unitati administrative, dar considera  propunerea  foarte buna si o va cuprinde in bugetul local pe anul in curs.

       Consilierul Toma multumeste in numele cetatenilor pentru receptivitate.

       Nemaifiind  alte comentarii se supune la vot   si se aproba in unanimitate.

       2. Se supune dezbaterii  in consiliu  proiectul de hotarare privind  aprobarea Organigramei si Statului de functii pe anul 2012.

    Se prezinta  adresa Institutiei Prefectului  prin care se conumica numarul maxim de posturi admis in administratia  locala Dumbravita in anul 2012  .

   Se da citire  Organigramei si statului de functii  cuprinzand un numar de 40 de posturi. Se prezinta si referatul Comisiei nr. 1 care este de acord cu cele doua documente in forma propusa de executiv.

     Secretara primariei  face precizarea ca in  conformitate cu  Ordinul  comun nr. 234/2698/ 2024 al MAI si MFP stabilirea numarului  maxim de functionari ai administratiilor locale se face pornind de la  numarul de locuitori   existenti  la data de 01.01.2024 ,prezentat de Institutul de Statistica  . Pentru  Dumbravita  acest numar  era  la data respectiva  de 5058. Precizeaza  ca s-a solicitat  Institutului de statistica  rezultatele  recensamantului  din 2024 dar nu s-a primit oficial nici-un raspuns.

    Consilierul Toma  arata ca  in sedinta ordinara din luna februarie  2012 a fost analizata  activitatea Politiei locale   si din dezbaterile  respective  a rezultat ca  activitatea a fost nesatisfacatoare  datorita numarului insuficient de  personal si dotarii necorespunzatoare.  In aceste conditii cum este posibil ca in noua organigrama sa fie redus numarul de politisti locali de la 6 la 5  desi pe ansamblu  numarul de angajati in administratia locala a crescut de la 38 la 40.  In sedinta  din 13 februarie  atat primarul cat si viceprimarul au promis ca vor face demersurile necesare pentru a creste  numarul politistilor locali de la 6 la 8. Avand in vedere  ca  adresa Institutiei Prefectului   stabilea nr. maxim de  salariati in administratia Dumbravita  la 43, adresa care a fost comunicata  primariei in data de 28.11.2024,  intreaba ce demersuri a intreprins executivul pentru  a -si respecta promisiunile  facute in sedinta din 13.02.2024 .

    Primarul Szilagyi  Geza arata ca  pentru Politia locala s-a dimensionat efectivul pe criteriul  un politist la o mie de locuitori  stabilit de Ministerul  Administratiei si Internelor.

     Consilierul Toma arata ca   printr-un memoriu  bine fundamentat in care sa se prezinte conditiile specifice  Dumbravitei (gradul foarte mare de imprastiere a locuintelor, starea precara a drumurilor de acces, numarul mare de evenimente inregistrat in localitate , etc )  in limita nr. maxim de salariati  stabilit ( 43 )  se putea obtine suplimentarea cu doua posturi a structurii Politiei locale. Din discutii a rezultat ca seful Politiei locale este normat in partea executiva iar alti 3 oameni asigura paza si ordinea fiind angajati cu contract pe asociatiile non profit.

   Nemaifiind  alte comentarii se supun la vot Organigrama si Statul de functii  si se aproba  cu 12 voturi pentru si un vot impotriva  ( Toma ).

   3. La acest punct se  supun pentru dezbatere si aprobare  tarifele  pentru colectarea deseurilor solide elaborate de S.C. Retim S. A.

    Se prezinta documentatia   inaintata Consiliului Local de societatea Retim SA prin care  se solicita   o aprobare  pentru majorarea tarifelor cu 4,45%,  corelat cu indicele Preturilor de consum prevazut in Buletinul statistic de preturi.

     Consilierul Toma  face o aprecire foarte buna privind calitatea serviciului public de salubrizare  prestat de societatea Retim SA  si recomanda executivului  sa aduca si celelalte servicii publice  din localitate  (apa, canal, iluminat public, intretinere drumuri) la acelasi nivel. D-nul consilier Hateganu precizeaza ca nu sunt inlocuiti sacii de gunoi pentru colectarea PET conform contractului in vigoare.

    Se supune la vot  majorarea tarifelor de salubrizare si se aproba cu unanimitate de voturi.

    Fiind o sedinta extraordinara si  nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , se declara sedinta inchisa.

DOCUMENTE CE POT FI CONSULTATE

- Contestatie supunere spre aprobare a proiectului de buget

-  Indicatori tehnici extindere linie de troleibuz                                  

Tarife servciii RETIM

     Contestatie Toma Iulian 106x150 Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2024 troleibuz Dumbravita 106x150 Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2024   Retim Dumbravita 150x106 Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2024

Related posts:

  1. Memo sedinta C.L. din 27.01.2024
  2. Sedinta CL Dumbravita din 13.02.2024
  3. Sedinta extraordinara a Consiliului Local

  One Response to “Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2012”

  1. Referitor la punctul 2, unde se face referire la 'activitatea nesatisfacatoare' a politiei comunale, s-a mai discutat pe aceasta tema, insa eu tot nu sunt de acord ca solutia e cresterea personalului, ci o MAI STRICTA EVIDENTA SI UN PLAN DE LUCRU ZILNIC BINE DEFINIT al cadrelor existente, pentru a ne asigura ca acesti domni politisti nu stau la cafea si taclale in loc sa isi indeplineasca datoria cum trebuie. Personal, chiar daca platesc prin impozit pentru serviciile politiei in comuna, ii consider bani aruncati. Vara trecuta cand am chemat politia dupa ce casa ne-a fost sparta, politia locala ne-a amenintat cu amenda pentru ca "nu am avut alarma instalata sau un paznic." Ori cel care a aprobat aceasta legislatie e nebun, ori sunt eu care ma mir ca sunt penalizat cu o amenda pentru ca am fost vizitat de hoti. 

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

   
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024