AUGOSTON ODON 300x225 Proces verbal al sedintei Consiliului Local Dumbravita din 30.08.2023

  La sedinta Consiliului Local Dumbravita de joi 30.08.2012,  au participat 13 consilieri , primarul, secretara primariei, jurista CL si ca invitat, contabila Rosu  Carolina. 

  Au lipsit motivat consilierii  Gafton Sorin Costel  si Kadar Gheorghe.

  Sedinta a fost condusa de  consilierul Agoston Odon.

  Pe ordinea de zi au fost 11 puncte asa cum am prezentat in convocator. Nu au fost obiectii la ordinea de zi  si nici solicitari de suplimentare.

  S-a dat citire procesului verbal al sedintei ordinare din luna iulie  si  au inceput dezbaterile pe probleme, in ordinea prezentata.

1. Rectificarea bugetului local al Comunei Dumbravita pe anul 2012.

Presedintele de sedinta citeste raportul prezentat de primar prin care se solicita urmatoarele modificari,  urmare a solicitarii Consiliului Judetean, fiind necesara constituirea unui Fond de rezerva  la dispozitia primarului, pentru situatii  de urgenta si calamitati, in valoare de 300. 000 lei prin redistribuirea fondurilor repartizate:

          -  cultura, culte, - 100.000 lei

          - administratie  locala -  100.000 lei

          - transporturi ( strazi ) – 100.000 lei

          -  majorarea fondurilor pentru politia locala si asistenta sociala  urmare a unor drepturi salariale  prevazute prin hotarari de guvern

          - reducerea fondurilor la drepturile salariale pentru invatamant  cu 400.000 lei, urmare adresei ANFP, datorita necheltuirii acestora.

         -  redistribuirea unor fonduri in valoare de 125.000 lei  din  bugetului scolii de la capitolul hrana pentru  copii la  capitolul mobilier scolar – 62.500 

         - capitolul  bunuri si servicii 62.500 lei.

 Consilierul Sperneac Adrian , presedintele Comisiei  economice  arata ca toate aceste modificari  sant corecte si necesare drept pentru care au fost avizate in unanimitate de comisia pe care o conduce.

Consilierul Toma Iulian arata ca  nu a primit  inaintea sedintei , asa cum prevede legea 215/2001,  bugetul rectificat pentru a-l studia. Precizeaza ca  procedura in care se dezbate rectificarea bugetului este incorecta si nu da posibilitatea consilierilor sa voteze in cunostinta de cauza, din urmatoarele considerente:

 •  In   Consiliul Local Dumbravita  din 15 consilieri, doar 4  provin din vechiul consiliu care a aprobat bugetul pe anul 2012. In aceste conditii era normal sa se  prezinte noului consiliu  bugetul in integralitatea lui  si nu doar un referat  cu cateva modificari. Trebuia sa se prezinte toate anexele la buget   respectiv  Lista de investiti si toate proiectele aprobate pentru anul in curs ( asfaltare strazi, canalizare, transportul in comun, etc. ). Trebuia deasemenea sa se prezinte un raport  financiar privind  executia bugetara pe primele 6 luni pentru a se stabili  la timp masuri  de realizare a  programelor  aprobate  pentru anul in curs.
 • Referitor la modificarile propuse in raport  arata ca nu e normal sa  nu fie cheltuiti banii prevazuti la anumite capitole . Acest lucru presupune  fie ca executivul a  facut o planificare gresita a fondurilor  la inceputul aanului, fie ca  a dat dovada de incompetenta in realizarea programului  stabilit.
 • Considera ca nu exista transparenta in administrarea bugetului local si da exemplu   cu  Capitolul  cultura , culte , agrement   unde  a fost prevazuta suma  de 2.300.000 lei pentru reamenajarea parcului central, suma pe care a contestat-o  la aprobarea bugetului, si care nu a fost  consumata decat in mica parte. Despre aceasta suma a aflat in cadrul  Comisiei nr. 3 din care face parte, de la fostul primar Szilagyi Geza, ca  urma a fi folosita pentru construirea unei Case de cultura, lucru ce nu trebuia facut public. Considera inadmisibil  ca bugetul local sa fie cheltuit fara informarea si aprobarea  Consiliului local, actiune de natura  penala, chiar daca  scopul in care  se cheltuie aceste fonduri  este util localitatii.
 • Solicita din partea noii conduceri executive  si  colegilor consilieri  ca, in viitor , sa procedeze la transparenta totala in proiectarea si executia  bugetului  local  pentru a folosi  cat mai eficient banii contribuabililor in interesul acestora.

Consilierul Nicolae Constantin solicita ca din bugetul local , capitolul  cultura , culte , educatie  sa fie  prevazute  fonduri pentru  asigurarea functionarii  Televiziunii locale  Behela Tv, al carei director este, sustinand  ca aceasta institutie  presteaza o activitate culturala.

Consilierul Toma  intreaba despre ce suma este vorba  si domnul Nicolae spune ca suma necesara este de  aproximativ 400.000 lei pe an.

Consilierul Samfira Ionel arata ca televiziunea este un instrument  media  si trebuie foarte bine analizat cum va fi finantata. Considera ca trebuie clarificat statutul juridic al acestei institutii.

Presedintele de sedinta propune ca problema televiziunii sa fie analizata cu alta ocazie.

Se supune la vot bugetul rectificat si se aproba cu 10 voturi pentru, 2 voturi impotriva ( Samfira , Toma )  si o abtinere ( Szilagyi ).

2. Organizarea Zilelor Dumbravitei  2012.

Presedintele de sedinta prezinta propunerea  Comisiei nr. 3 privind programul  activitatilor   cu ocazia sarbatoririi zilelor Localitatii Dumbravita si arata ca s-a apreciat ca pentru aceste  festivitati si actiuni este necesara suma de  400.000 lei din bugetul local si din sponsorizari.

Consilierul Sperneac A. arata ca in comisia economica s-a votat pentru suma de 35 ooo lei din bugetul local  restul urmand a se asigura prin sponsorizari pe  care s-a angajat sa le obtina  primarul in functie.

Consilierul  Szilagii Geza sustine ca suma sa fie asigurata in  totalitate din bugetul local pentru ca prin obtinerea de  sponsorizari primarul isi va crea obligatii  ceea ce nu este normal.

Consilierul  Nicola  A.  sustine ca nu va fi nici-o problema  cu obtinerea sponsorizarilor si ca suma de 35.000 din bugetul local este suficienta.

Consilierul Toma arata ca  fata de anul anterior cand pentru acest eveniment s-au cheltuit din bugetul local 27. 000 lei  si din sponsorizari 11.000 lei, anul acesta programul  propus este mai bogat si mai diversificat cu scopul de a atrage cat mai multi locuitori la acest eveniment.

Se supune la vot programul si suma de 35.000 lei din bugetul local  pentru realizarea acestuia.   Se aproba cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de  hotarare privind inchirierea  a 9 mp  din domeniul public  pe un an de zile  pentru realizarea unei spalatorii auto  pe strada Conac.

Se aproba in unanimitate.

4. Proiect de hotarare privind renuntarea de catre S.C.  Bontimes  S. A. la dreptul de proprietate asupra  a doua parcele de teren prevazute in PUZ pentru drum,  si trecerea acestora in domeniul public al Comunei Dumbravita .

Se aproba  in unanimitate.

5. Proiect de hotarare privind modificarea  art. 2 din  HCL nr. 14 /2010 privind intretinerea parcelelor fara vegetatie poluanta pe domeniul privat al  Comunei Dumbravita.

Presedintele de sedinta  da cuvantul consilierului Toma Iulian  care prezinta  adresa  Asociatiei DUNOS  prin care se propune reformularea completa  a proiectului de hotarare  pentru a fi corect din punct de vedere juridic , mai clar  si mai operational , avand in vedere faptul ca este de interes la nivelul intregii localitati.

Viceprimarul  arata ca sant foarte multe  solicitari din partea locuitorilor pentru rezolvarea cu prioritate a acestei probleme  si cere consilierilor  sa se ia o hotarare  corecta si definitiva in cadrul acestei sedinte.

La dezbatere au participat aproape toti consilierii  si in final au fost de acord  cu revocarea hotararii nr. 14 si formularea unei noi hotarari care sa fie mai usor de aplicat avand in vedere problemele majore existente pe raza Comunei Dumbravita datorita  acestor plante poluante si invazive.

Se aproba noua hotarare  cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotarare pentru rectificarea denumirii strazii Dali  in Salvador Dali.

Se aproba cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de  hotarare pentru modificarea  HCL nr. 23 /2004  privind denumirea unor strazi noi. Se completeaza cu  str. Freziei.

Se aproba cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotarare pentru desemnare unui  reprezentant in Adunarea  Generala   a  Asociatiei  intercomunitare  Polul de crestere  Timisoara   in persoana  primarului Victor  Malac.

Se aproba in unanimitate.

9. Proiect de hotarare pentru desemnare reprezentant in Adunarea  Generala   a Asociatiei  intercomunitare  Deseuri Timis  in persoana  primarului Victor  Malac.

Consilierul Samfira Ion  ofera administratiei locale  programul de colectare a deseurilor  la nivelul judetului Timis pe urmatorii 5 ani, program realizat in cadrul Facultatii de Agronomie unde dumnealui este professor.

Se aproba in unanimitate proiectul de hotarare.

10.  Cereri  depuse.

Consilierul Gafton Sorin  solicita motivarea absentelor  la sedinta actuala si la sedintele din septembrie si octombrie  deoarece este plecat din tara in interes de serviciu. Consilierii sant de acord cu motivarea  absentei de la  actuala sedinta  si arata ca nu este legal sa fie motivate  urmatoarele sedinte   pe acelasi considerent.

11. Diverse.

Consilierul Szilagyi Geza  arata ca in luna iulie, secretara Schiop Elena a facut pontajul consilierilor in mod gresit , anuland doua sedinte de comisii,  si soilcita corectarea acestuia.

Arata deasemenea ca  in prima parte a anului s-a hotarat ca  Bulevardul Petre Tutea sa fie cedat  Consiliului Judetean, pentru a fi realizat din fonduri europene, urmand ca Dumbravita sa primeasca in schimb Drumul Judetean ce trece prin  centrul  localitatii ( strada Petofi Sandor ) si solicita un raport din partea  juristei CL asupra stadiului  procedurii de predare.

Jurista  Marinki Ramona, prezinta faptul ca sant probleme cu o parte dintre proprietarii din zona care nu vor sa doneze portiunile de teren aferente bulevardului, cu toate ca, la realizarea PUZ-urilor, s-au angajat sa faca acest lucru.

Dupa dezbateri se ia decizia de a se prezenta un raport scris  pentru sedinta din luna septembrie.

Consilierul Iulian Toma arata faptul ca a participat din partea DUNOS , alaturi de alte asociatii civile, la o intalnire de lucru  cu Directorul de urbanism al Municipiului Timisoara, domnul architect Ciurariu Sorin, intalnire in care a fost prezentat stadiul de implementare al noului PUG  al municipiului.

Cu aceasta ocazie  a solicitat  o intalnire intre reprezentantii oficiali ai celor doua localitati pentru solutionarea cu prioritate a problemelor de granita  intre cele doua administratii ( in principal  cele privind traficul rutier si transportul in comun ).

Intrucat domnul architect Ciurariu si-a aratat disponibilitatea  pentru aceasta intalnire de lucru, Consilierul Toma Iulian  solicita conducerii executive sa dea curs acestei actiuni si s-a informeze plenul  consiliului despre masurile stabilite.

Consilierul Iulian Toma arata ca in luna septembrie  2012 expira valabilitatea PUG –ului localitatii Dumbravita  si solicita  realizarea de urgenta a temei  si caietului de sarcini  pentru achizitia unui nou PUG ,  documente care trebuie dezbatute si aprobate in plenul CL.

Precizeaza ca in afara unui PUG valabil nu mai pot fi aprobate PUZ-uri  si autorizatii de constructie.

Consilierul Iulian Toma arata ca mai bine de jumatate dintre consilierii in functie  nu au depus  declaratiile de avere  si declaratiile de interese  si solicita secretarei primariei care raspunde de aceasta actiune  sa  ia masurile necesare pentru respecterea legii  si pentru publicarea pe site-ul primariei  a documentelor respective.

Nemaifiind alte probleme, sedinta se declara inchisa dupa  4 ore de dezbateri.

 

Related posts:

 1. Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2024
 2. Sedinta Consiliului Local Dumbravita - August 2012
 3. Memo sedinta CL Dumbravita 23.03.2023
 4. Sedinta ordinara a Consiliului Local Dumbravita
 5. Sedinta Consiliu local=bugetul si PUG Dumbravita in 19.03.2023

  3 Responses to “Proces verbal al sedintei Consiliului Local Dumbravita din 30.08.2012”

 1. ….. KADAR GHEORGHE -ABSENT NEMOTIVAT
  ……LA PCT.1 BUGET: 9 VOTURI PENTRU,2 ABTINERI SI 2 IMPOTRIVA
  …..FELICITARI PT.OPERATIVITATE!

 2. care este site-ul primariei ?

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

 
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024