Mar 292014
 

STENO STENOGRAMA Sedintei Consiliului Local Dumbravita din data de 18.03.2024

La sedinta ordinara de marti 18.03.2024 au participat 13 consilieri ,  primarul, secretara,  jurista  CL, contabila Rosu Carolina , arhitecta Nistoran, administratorul  Bradistean , 6 locuitori din blocul  de la adresa Petofi 50, si 2 membrii Dunos.

 Au lipsit consilierii Gafton Sorin nemotivat si Nicola Adrian motivat.

Sedinta a fost condusa de  consilierul KADAR  GHEORGHE.

Pe ordinea de zi au fost  initial 12 puncte.

Consilierul Toma Iulian   propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte  :

PH  pentru trecerea lacului de acumulare in  administrarea  UAT  Dumbravita si amenajarea acestuia, PH depus cu 30 de zile in avans  care intruneste toate conditiile pentru a fi dezbatut de consiliu.

-   Interpelare primar  referitor la aplicarea  HCL  nr. 38/2009 privind intabularea Blocului de la adresa Petofi 50  in care locuiesc 27 de familii  si functioneaza  gradinita  publica;

Consilierul Sperneac spune ca PH  privind lacul de acumulare nu a ajuns la comisia nr. 1 pentru raportul de specialitate si nu poate fi introdus pe ordinea de zi 

Consilierul Toma spune ca PH ul este afisat pe site-ul primariei de 30 de zile  si este cunoscut de toti locuitori  implicit si de consilieri.

Primarul promite ca-l va introduce pe ordinea de zi in sedinta din aprilie . Consilierul Toma accepta.

A doua propunere este aprobata in unanimitate

Se voteaza   in unanimitate ordinea de zi cu completarile  aduse  .

Secretara primariei da citire procesului verbal din sedinta anterioara . Nu sant obiectii si se aproba in unanimitate.

Presedintele de sedinta cere aprobarea consilierilor pentru a incepe dezbaterile cu problemele invitatilor  . Se aproba in unanimitate .

Consilierul Toma solicita cuvantul si arata ca a fost contactat de un grup de proprietari din blocul Petofi 50  care i-au cerut sprijinul pentru solutionarea problemei cu care se confrunta , respectiv imposibilitatea intabularii locuintelor din cauza statutului neclar al terenului pe care este construit acesta. Arata ca aceasta problema treneaza de mai bine de  10 ani, ca in 2009 a fost adoptata o hotarare de consiliu prin care executivul primariei trebuia sa  deschida in instanta o actiune in constatare  prin care se solutiona problema . Ii solicita primarului sa le raspunda cetatenilor prezenti ce s-a facut in aceasta privinta pentru ca situatia nu s-a schimbat cu nimic.

Consilierul Sperneac arata ca proprietarii au numai pretentii dar ei nu fac nimic. Considera ca acestia trebuie sa se constituie in asociatie de proprietari si ei sa actioneze in instanta.

Primarul  Malac arata ca proprietarul terenului in CF este  Pap Anisoara  si a incercat sa rezolve cu aceasta pe cale amiabila dar nu a ajuns la niciun rezultat.

Un  proprietar din bloc arata ca  toti platesc impozit la primarie pentru locuintele lor  dar cand este vorba sa fie ajutati primaria nu face nimic  cu toate ca si gradinita care functioneaza in acelasi bloc  este in aceeasi situatie.

Consilierul Toma arata ca toate aceste aspecte au fost analizate pe larg in 2009 cand s-a emis HCL 38 si atunci consilierii au decis ca executivul primariei sa se ocupe de rezolvarea problemei  si s-a prevazut  chiar in bugetul  comunei suma de 2000  euro ( echivalentul in  lei ) pentru rezolvarea acesteia . Solicita primarului sa dea un raspuns clar celor prezenti in sala .

Primarul Malac spune ca va desemna pe cineva din subordinea sa  ca sa rezolve aceasta problema  si solicita   proprietarilor prezenti sa intocmeasca un tabel cu semnaturile tuturor proprietarilor din bloc  prin care acestia sa imputerniceasca reprezentantul primariei pentru a-i reprezenta in instanta.

Acestia se declara multumiti si parasesc sedinta.

Se incepe dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi :

1.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 ;

Contabila Rosu C. prezinta referatul  privind rectificarea bugetului in urma primirii unor sume de la Ministerul Dezvoltarii si de la 2 sponsori.

Presedintele de sedinta Kadar  Ghe  arata ca este o rectificare pozitiva si nu mai este nevoie de dezbateri propunand aprobarea acestuia .

Consilierul Toma arata ca se continua sistemul de a nu se prezenta  consilierilor bugetul rectificat , arata ca in documentele primite  nu s-a prezentat   in ce scop va fi folosita suma de  112 mii lei   virata de la Ministerul Dezvoltarii  si solicita presedintelui sa clarifice acest lucru daca a inteles asa bine rectificarea .

Presedintele Kadar nu poate raspunde si da cuvantul primarului  care precizeaza ca suma va fi folosita  la continuarea lucrarii de canalizare din centrul localitatii.

Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere.

2.    Proiect de hotarare privind atribuire denumire de strazi in Comuna Dumbravita;

Arhitecta Nistoran prezinta un referat cu urmatoarele denumiri de strazi :  Satu- Mare , Calea Sannandrei, Liceanului, Lacatusului , Dambovita.

Consilierul Sperneac arata ca in Comisia 1 s-a propus in loc de Satu Mare   strada  Motului. Se aproba  modificarea .

Consilierul Toma  felicita   arhitecta pentru ca a realizat  in sfarsit o harta a localitatii cu toate strazile la zi, asa cum i-a solicitat in urma cu 6 luni.

Primarul  Malac spune ca harta a fost tiparita  prin sponsorizare in 5000 de exemplare si va fi distribuita  tuturor locuitorilor.

Se voteaza noile denumiri de strazi in  unanimitate.

3. Proiect de hotarare privind studiu de fezabilitate - modernizare strazi;

Arhitecta  Nistoran arata ca pentru a  se obtine finantare guvernamentala pentru asfaltarea unor strazi este nevoie de realizarea unui studiu de fezabilitate.

Consilierul Toma  spune ca  pentru asfaltarea strazilor  a fost prevazuta in bugetul local pe anul 2014  suma de aproximativ 3 milioane lei pentru un  numar de 13 strazi.   Studiul de fezabilitate ce urmeaza a fi aprobat    cuprinde un  numar de 39 de strazi  ce ar urma sa fie finantate de la bugetul central.  In lista prezentata  se regasesc 10 dintre strazile ce au fost cuprinse  pentru finantare din bugetul local  aspect illegal si solicita primarului explicatii in acest sens .

Primarul sustine  ca cele doua liste sant  distincte, adica nu se regaseste o strada pe ambele liste.

Consilierul Toma  in dreptul la replica arata ca  strazile  : Creatiei, Lalelelor, Aron Gabor, Ferenczes, Dorului , Primaverii, Serelor, Ferventia ,  Berna , Praga  se regasesc pe ambele liste  ( a se vedea  stenograma sedintei  CL din  ianuarie 2014 ). Considera  atitudinea primarului ca o ofensa adusa Consiliului local prin dezinformarea  acestuia. Pentru a sustine  afirmatia sa solicita primarului sa spuna in fata consilierilor daca a promis unor cetateni din Dumbravita  ( membri PSD )  care locuiesc in zona Padurii verzi  ca atat timp cat dinsul va fi primar  nu se va realiza strada  Migdalului ( de pe liziera  padurii ) strada care a fost aprobata de toti consilieri  in sedinta din ianuarie, pentru a fi cuprinsa in  bugetul pe 2014 pentru asfaltare, ca o solutie pentru descongestionarea traficului. Arata deasemenea ca in monitorul de Dumbravita  primarul a dezinformat locuitorii spunand ca   propunerea de asfaltare a strazii Migdalului a fost facuta de opozitie  dar consilierii au considerat ca nu este prioritara si au propus alte strazi.

Primarul Malac , vadit incurcat  ,  arata ca la intalnirea cu cetatenii respectivi a spus ca nu stie daca in bugetul local se vor gasi fonduri pentru realizarea acestei strazi.

Consilierii  Samfira , Abalaru, Sperneac   confirma ca in sedinta din ianuarie s-a votat in unanimitate  pentru asfaltarea cu prioritate a strazii Migdalului .

Se  supune la vot   PH in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere.

4.    Proiect de hotarare privind renuntare drum in favoarea Comunei Dumbravita;

Consilierul Sperneac  arata ca in referatul de specialitate se prezinta actiunea ca o donatie   si  trebuie corectat referatul prntru a corespunde  cu PH.

Nemaifiind comentarii se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Consilierul Toma propune  ca  punctul 5  prin care se  propune prelungirea mandatului  administratorului  SC Dumbravita  Investitii sa fie discutat  dupa  punctele 6,7  si 9  care analizeaza activitatea societatilor respective . Se aproba in unanimitate

5.   Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei SC AQUA   DUMBRAVITA SRL;

Se propune suplimentarea  organigramei  societatii SC Aqua Dumbravita cu un post de mecanic  datorita achizitionarii unei vidanje.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei SC. DUMBRAVITA

INVESTITII SRL;

Consilierul Toma arata ca  in sedinta comisiei  nr. 3  cand a fost analizat raportul de activitate al  SC  Dumbravita  Investitii  a atras atentia  domnului Bradistean ca nu va putea prezenta bilantul societatii pentru ca nu are organigrama aprobata. Apreciaza faptul ca acesta s-a conformat  si prezinta  consiliului organigrama pentru a fi aprobata.

Din pacate   pe linga faptul ca aceasta nu  a fost mai inainte prezentata in comisie, este o caricatura de organigrama care nu are nimic in comun cu  obiectul de activitate al  S.C . D. I.aprobat de CL. Societatea a fost infiintata pentru a realiza  majoritatea lucrarilor de investitii ( dezvoltare )  ale localitatii : retele canalizare, retele de apa , gaz , drumuri , parcuri, cladiri . Asta inseamna ca in organigrama trebuie sa existe  compartiment de investitii si formatii specializate pe tipuri de lucrari . In realitate organigrama prezentata contine : formatie  televiziune, formatie camere supraveghere, productie  pavele, administrare domeniu public  , etc. Acest lucru se reflecta in rezultatele foarte proaste  obtinute in 2013 datorate  preluarii   tuturor angajatilor   asociatiilor lui  Szilaghi si  mai mult , chiar si a obiceiurilor acestuia.

Propune  modificarea completa  a    organigramei , face o propunere in acest sens  si solicita primarului sa nu mai atribuie   lucrarile  care nu se distribuie prin licitatie publica   ( cele sub 100 mii euro )  la firmele clientelare  ci sa le atribuie acestei societati  asa cum a  hotarat  CL.

 Se supune la vot organigrama  cu modificarile propuse de consilierul Toma  si se aproba in unanimitate.

7.    Proiect de hotarare privind extindere retele electrice in Comuna Dumbravita;

Consilierul Toma apreciaza faptul ca se prezinta consilierilor proiectele de extindere retele electrice , pe fiecare strada in parte ,  specificandu-se contributia cetatenilor  dar,  procedura trebuie dusa mai departe  si propune incheierea de contracte intre primarie si cetateni  in care sa se precizeze  sumele cu care contribuie fiecare  si termenul de realizare a lucrarii. Sustine aprobarea hotararii  avand in vedere ca banii necesari au fost cuprinsi in bugetul local pe 2014.

Consilierul Abalaru  intreaba  daca exista  metode de constrangere pentru locuitorii care nu participa  la dezvoltarea acestor  retele .

Primarul  Malac  spune ca nu exista astfel de parghii legale.

Se supune la vot  si se aproba  in unanimitate.

8.    Raport de Gestiune al Societatii Dumbravita Investitii SRL;

Consilierul Agoston  arata ca raportul de gestiune prezentat consilierilor  nu este semnat  ceea ce inseamna ca nu este insusit de nimeni. Administratorul Bradistean spune ca este o scapare, raportul a fost intocmit de dansul si raspunde pentru datele prezentate.

Consilierul Toma arata ca raportul este unul negativ  si reflecta proasta organizare si administrare  a  societatii.  In primul rand precizeaza ca societatea nu indeplineste obiectul principal de activitate pentru care a fost infiintata : lucrari pentru dezvoltarea localitatii. Din raport rezulta ca societatea presteaza servicii de curatenie si paza  pentru primarie si scoala  ( 17 salariati ) ,produce programe Tv  pentru imaginea primarului , produce pavele  de proasta calitate  si mai scumpe decat cele de la Ecosisteme pentru ca firmele clientelare ( ale primarului si ale unor consilieri )sa  poata realiza trotuarele in comuna, etc.  Raportul trebuia sa contina  bilantul pe 2013  si proiectul de buget  pe 2014. Din datele prezentate rezulta ca firma are de incasat la sfarsitul anului  130  mii  lei  si datorii de 396 mii lei si are in stoc materiale  de 112 mii lei. Deci bilantul economic pe jumatate de an  de functionare este cu pierderi de 154 mii lei. Propune ca societatea sa se reorganizeze  dupa propunerea aprobata in sedinta prezenta , sa lucreze  cu primaria pe baza de contracte transparente  , sa renunte la activitatile neeficiente  si recomanda primarului sa distribuie acestei societati toate lucrarile  de dezvoltare  ce nu fac obiectul licitatiilor publice.

Consilierul Kadar sustine ca societatea este la inceput  nu a avut timp sa se organizeze corespunzator  si trebuie sustinuta in continuare . Administratorul Bradistean arata ca  i-au fost impuse anumite lucruri  ( preluarea unor salariati  si a unor servicii )  ca a inceput sa reorganizeze activitatile si promite ca asa cum Aqua  Dumbravita  functioneaza eficient , in scurt timp  va aduce si aceasta societate  pe profit.

 Consilierul Abalaru  sustine ca productia de pavele  nu trebuie oprita  daoarece produsele sant  bune si mai ieftine decat cele de la ecosisteme.

Primarul Malac  arata ca va incerca sa reduca serviciile pe care le presteaza aceasta societate pentru primarie  si promite ca impreuna cu administratorul  vor aduce societatea pe profit.

Nemaifiind alte comentarii se trece la urmatorul punct . 

9.  Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorului societatii Dumbravita investitii SRL ;

Consilierul Sperneac  arata ca in raportul privind prelungirea mandatului nu era prevazuta perioada de prelungire. In comisia nr.1 s-a propus o perioada de un an de zile  dupa care sa se treaca la varianta cu Contract de management   care sa contina si indicatori de performanta .

Consilierul Toma arata ca   administratorul Bradistean   a dat dovada de receptivitate si constinciozitate  in mandatul sau  iar  nerealizarile la care a facut referire nu i se datoreaza lui ci presiunilor  si influentelor venite din partea executivului , influente care ar trebui sa inceteze . Spera ca domnul Bradistean sa tina cont de toate observatiile si criticile aduse  si sa le foloseasca in mod constructiv, motiv pentru care il va sustine pentru un nou mandat.

Primarul Malac  arata ca domnul Bradistean este un inginer capabil cu care a colaborat foarte bine  si  il sustine pentru prelungirea mandatului .

 Se supune la vot PH  cu  precizarile facute de comisia  1  si se aproba in unanimitate.  

10. Informare privind Decizia nr. 5/2014 a Camerei de Conturi a Judetului Timis;

Consilierul Toma  precizeaza ca raportul  Camerei de conturi   este urmare controlului doar a previzionarii si realizarii veniturilor  in perioada 2010 -2013.  Constata cu satisfactie ca absolut toate observatiile si criticile  aduse de dansul   fata de modul in care se constituie si se executa bugetul localitatii au fost  constatate ca nereguli de  inspectorii Camerei de conturi  si de data aceasta au fost trasate  sarcini clare primarului , cu termene precise  pentru intrarea in legalitate. Spre exemplificare arata  urmatoarele aspecte : lipsa de transparenta  la intocmirea   si executia bugetului ( nu se afiseaza pe site , nu se dezbate public ); necuprinderea in buget  a sumelor  incasate de la populatie  pentru lucrari de dezvoltare a infrastructurii localitatii ; lipsa de preocupare pentru incasarea creantelor ce risca  a se prescrie; nepunerea in aplicare a unor hotarari de consiliu    prin care se aduceau venituri la buget; plata unor amenzi din bugetul local  si neancasarea acestora de la persoanele vinovate , etc. Concluziile Camerei de conturi arata ca in perioada analizata,  datorita sutelor de nereguli constatate  si  proastei administrari , UAT  Dumbravita a fost prejudiciata  de venituri in valoare  totala aproximativa de 3 milioane lei.

Primarul Malac spune ca  domnul Toma exagereaza , ca raportul contine doar 13 nereguli  si nu toate acestea sant din perioada  de cand este primarul localitatii.

 Precizeaza ca si-a insusit constatarile Camerei de conturi  si a inceput deja  punerea in aplicare a masurilor stabilite de aceasta.

Consilierul Agoston il intreaba pe primarul Malac daca a preluat gestiunea de la vechiul primar Szilagyi. Primarul Malac spune ca nu in totalitate ( dupa 2 ani   )

Consilierul Hategan  intreba consilierii daca cineva cunoaste  cazuri de administratii la care Curtea de conturi nu a gasit nereguli.

11.  Discutarea cererilor privind pe dl. Ciobanu Paul si Goldis Diana;

 

a.) Domnul Ciobanu Paul  solicita returnarea sumei de 2700 lei, suma platita  primariei in baza  unui contract  ce  viza  extinderea racordului electric pe strada sa, lucrare  care nu s-a realizat.

Consilierul Sperneac  spune ca suma a fost platita in 2007 si in prezent s-a prescris.

Consilierii considera ca este normal ca executivul sa restituie suma deoarece nu sant conditii pentru realizarea retelei electrice in viitorul imediat.

b.)  Doamna Goldis  D.  solicita primarului sa puna de urgenta in aplicare legea  258/2013 privind gestionarea cainilor fara stapan si HCL ul din 2013 privind infiintarea adapostului pentru caini.

Primarul Malac arata ca pe raza judetului nu exista  pentru probleme de ecarisaj decat firma Danyflor, ca are numeroase sesizari de la populatie privind inmultirea cainilor in anumite cartiere si ca a prevazut in buget o suma  cu care intentioneaza  sa  rezolve aceasta problema  printr-o firma autorizata in conditiile legii. Deocamdata nu a gasit nicio solutie.

12. Diverse.

Domnul Friedmman Robert , membru Dunos , solicita cuvantul si prezinta problema  canalizarii pluviale  pe strada Marte  unde locuieste.

Viceprimarul  spune ca se cunoaste problema  si va avea in vedere rezolvarea ei .

Domnul Ionescu Lucian, membru Dunos  solicita cuvantul  si  arata ca  in localitate sant foarte multe proprietati fara constructii care sant invadate de balarii si gunoaie constituind  surse de discomfort si poluare pentru toti locuitorii . Solicita consilierilor si primarului  sa puna in aplicare HCL ul care reglementeaza aceasta problema  si sa treaca la aplicarea de amenzi. Se angajaza  sa adune sute de semnaturi de la locuitorii nemultumiti  de acest aspect  si sa aduca date  de contact pentru proprietarii care nu-si intretin parcelele.

Sedinta s-a incheiat dupa 3 ore de dezbateri.

 

SpradTheWord STENOGRAMA Sedintei Consiliului Local Dumbravita din data de 18.03.2024
Arrow STENOGRAMA Sedintei Consiliului Local Dumbravita din data de 18.03.2024
5 STENOGRAMA Sedintei Consiliului Local Dumbravita din data de 18.03.20243 STENOGRAMA Sedintei Consiliului Local Dumbravita din data de 18.03.2024

  4 Responses to “STENOGRAMA Sedintei Consiliului Local Dumbravita din data de 18.03.2014”

 1.    In legatura cu HCL Dumbravita nr. 12/30.08.2012 prin care se impune proprietarilor de terenuri sa le intretina si sa le mentina curate,precizez ca exista L 215/2001 a administratiei publice locale,care prevede - 
  Art. 50.
  (1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii. 
  (2) Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

     Membrii Dunos au demarat strangerea de semnaturi pt. a determina administratia locala Dumbravita sa puna in aplicare a acestui HCL.Apreciez eforturile colegului meu Lucian Ionescu de a aduce la primarie datele de contact ale proprietarilor care nu isi intretin parcelele.

     Este absurd ca s-a ajuns intr-o astfel de situatie. Legea obliga punerea in aplicare a HCL-urilor,iar datele de contact ale proprietarilor de teren de pe raza localitatii Dumbravita sunt detinute de primarie. Ma intreb pt. ce mai platim administratia,daca suntem obligati sa ii facem munca.

 2. PROBLEMA CAINILOR FARA STAPAN.

    Primarul sustine ca pe raza jud. Timis exista o singura firma pt. problemele de ecarisaj (eu asi folosi expresia *de gestionare a cainilor fara stapan*,asa cum decurge din lege) Si ca la nivelul comunei Dumbravita nu au fost gasite inca solutii.si rezolvarea se va face cu o FIRMA autorizata in conditiile legii.

    COMENTARIU IN CONDITIILE LEGII.

  De la intrarea in vigoare a L 258/2013 si a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi - 

  1.Sc Danyflor srl NU mai are dreptul de a concesiona activitatile Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan a nici unui Consiliu Local,concesionarea se face NUMAI persoanelor juridice,asociatii si fundatii de protectia animalelor (L 258/2013,art.2 (4)) Persoanele juridice mai sus mentionate NU cuprind societatile comerciale (deci nici sc Danyflor srl),NU exista cod CAEN de protectia animalelor.

   2.Daca sc Danyflor srl isi va schimba forma de organizare,va putea concesiona activitatile Serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan din localitatile limitrofe comunei Sag (unde are sediul si adapostul).(vezi HG nr. 1059/2013,cap.II,art. 3)

   3.Conform art. 2 (1),L 258/2013,Consiliile Locale au OBLIGATIA de a infiinta din FONDURI PROPRII adaposturi pt. cainii fara stapan. Nerespectarea acestei prevederi este CONTRAVENTIE si de pedepseste cu amenda 10.000-20.000 ron.

   4.Conform art.11,l 258/2013,Serviciile specializate de gestionare a cainilor fara stapan au OBLIGATIA sa faca o evaluare a nr. de caini de pe raza localitatii si sa intocmeascaunPLAN DE ACTIUNE in vederea gestionarii problemei cainilor fara stapan . Nerespectarea acestei prevederi e CONTRAVENTIE si se pedepseste cu amendaintre 5000-10.000 ron.

   Toate aceste aspecte le-am prezentat in scris primarului,consilierului juridic al primariei si Consiliului Local,iar cu primarul am avut discutii directe.

   Pana acum rezultatul demersurilor mele pe marginea LEGII se lasa asteptate. In continuare se doreste externalizarea serviciului (cand de fapt nu au cui) si simplist,rezolvarea RECLAMATIILOR.

    In perioada sept. 2012-aug.2013,primaria Dumbravita a avut incheiat un contract cu sc Danyflor srl.Contractul incalca 3 legi - OUG155/2001,L 205/2004, OUG 34/2006.S-au cheltuit  inutil 36.000 ron.,pt.ridicarea a aproximativ 60 de caini (600 ron/caine !!!).

   In ian. 2013 Consiliul Local Dumbravita a votat un HCL de sterilizare in masa a cainilor fara stapan de pe raza localitatii Dumbravita.Nici un caine NU a fost sterilizat,rezultatul il vedem pe strazi.

  Daca se va continua cu haosul si lipsa de viziune si cu nerespectarea legii,problema cainilor fara stapan va ramane o PROBLEMA perpetua.

 3. Pentru colectivul Dunos si pt.toti Dumbravitenii, Lumina Invierii sa va aduca sanatate,bucurii si prosperitate!Paste Fericit!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>