STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU 28.02.2024

 Articol scris de DUNOS on 8 martie 2013
Mar 082013
 

 

    

tastatura 21 STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU 28.02.2024

 

          La sedinta de joi 28.02.2013  au participat 14 consilieri , primarul,  jurista CL, secretara primariei, arhitecta  Nistoran Luminita si Aivanesei Carmen  inspector  social. A  lipsit nemotivat consilierul Gafton Sorin Costel.

        Sedinta a fost condusa de  consilierul Nicola Adrian.

        Pe ordinea de zi au fost  initial 13 puncte  asa cum am prezentat in convocator.

Consilierul Sperneac  Adrian   propune suplimentarea ordinii de zi cu  PH pentru  aprobarea noilor tarife de salubrizare propuse de firma Radet.

       Se aproba  introducerea pe ordinea de zi cu 14 voturi

       Consilierul Denes Ildiko propune:

-         Modificarea punctului 8 din Raport al Comisiei nr.3  in PH pentru aprobarea  Competentelor si atributiilor  comisiei nr.3.

Se aproba  cu 13 voturi pentru si o abtinere.

-         Aprobarea unui contract de comodat intre Biserica Romano catolica si primarie  pentru sala de mese unde servesc masa elevii de la after school. Se aproba  introducerea pe ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

-         Aprobarea finantarii sarbatorii Farsang din luna februarie

Se aproba cu 11voturi pentru si 3 abtineri.

Se supune la vot ordinea de zi  cu modificarile aduse  si se aproba cu unanimitate de voturi.

   S-a dat citire procesului verbal al sedintei extraordinare din 31 ianuarie 2013 la care nu sant obiectii.

            Incepe dezbaterea problemelor in ordinea prezentata in convocator.

 

1.       Proiect de hotarare privind infiintarea SC AQUA DUMBRAVITA SRL , societate comerciala ca asociat unic Comuna Dumbravita reprezentata prin Consiliul Local Dumbravita

Consilierul Toma arata ca acest SRL  este de fapt aceeasi Marie  cu alta palarie ( adica s-a schimbat palaria lui Szilagyi cu palaria lui Malac ). Nici acest SRL nu are autorizatie de functionare , nu are licenta si sant sanse foarte mici de a o obtine, nu are forta financiara de a solutiona problemele complexe care sant in Dumbravita.

Proiectul de hotarare nu are avizul Comisiei nr. 3 care gestioneaza serviciile publice comunitare. Nu este prezentata organigrama de functionare  nici statul de functii ale societatii propuse, ceea ce inseamna ca vor mai urma doua trei hotarari pe aceeasi tema.

Propune ca proiectul de hotarare sa contina doua conditionari  si anume  :

-                     Un termen de 6 luni  in care  firma sa obtina licenta de functionare ( in caz contrar sa se desfiinteze  si serviciul respectiv sa fie licitat catre societati care detin licenta.

-                     Sa fie prevazuta plata unei redevente  pentru retelele de apa si canalizare care sant in patrimoniul  localitatii.

Primarul Malac  confirma ca aceasta este prima etapa  dupa care urmeaza sa prezinte  organigrama  si statul de functii  si profita de ocazie pentru a prezenta propunerea sa pentru postul de administrator al societatii  in persoana d-lui Bredisteanu C de profesie inginer constructor.

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata initial si se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere.

 

2.       Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu beneficiarii PEAD 2012-2013 , etapa II pentru finalizarea programului;

Inspectorul social Aivanesei C. prezinta lista cu beneficiarii acestor ajutoare in alimente  si conditiile in care se distribuie

Se supune la vot si se aproba in unanimitate lista beneficiarilor.

 

3.       Proiect de hotarare privind aprobarea agendei culturale a comunei Dumbravita pe anul 2013;

Consiliera Denes Ildiko  propune aprobarea agendei culturale  cu bugetele specificate pe fiecare eveniment.

Consilierii  Sperneac A, Kadar Ghe, Nicola A si primarul Malac  sustin aprobarea Agendei culturala   fara specificarea bugetelor pe activitati.

Consilierul Toma spune ca pentru a garanta realizarea agendei culturale  care esta coordonata de Comisia nr.3 este nevoie sa fie asigurate sumele aferente activitatilor respective. Urmeaza aprobarea bugetului si in acest buget trebuie incluse  costuri pentru toate aceste activitati care au fost raportate si la Consiliul judetean. Aproband agenda fara buget va fi necesar ca pe parcursul anului sa mai elaboram aproximativ 30 de hotarari de consiliu pentru a aproba sumele pe fiecare activitate culturala in parte, situatie care ar putea fi evitata aproband agenda culturala cu bugetele pe activitati incluse.

Consilierul Samfira Ionel propune  inlocuirea evenimentului  Sarbatoarea secerisului cu altceva deoarece in Dumbravita  nu se mai secera de multi ani si in niciun caz in august.

Se supune la vot  aprobarea Agendei culturale cu bugete pe activitati  sa voteaza cu 5 pentru 7 impotriva si 2 abtineri.

Se supune la vot  agenda culturala fara bugete pe activitati si se voteaza cu 8 pentru si 6 abtineri .

Se aproba in final Agenda culturala fara bugete pe activitati.

 

4.       Proiect de hotarare privind alocare in bugetul local pe anul 2013 a unor sume pentru plata drepturilor salarile care fac obiectul Deciziei Tribunalului Timis nr. 705/2007;

Se prezinta de catre presedintele de sedinta  Decizia Tribunalului Timis si hotararea de guvern care prevede esalonarea acestor drepturi pe 5 ani . In bugetul pe 2013 vor fi incluse ratele pe 2012 si 2013.

Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere.

 

5.       Proiect de hotarare privind completarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local Dumbravita nr . 31 din 22.11.2023 pentru aprobarea solicitarii cheltuielilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru Centrul de zi”in vederea accesarii fondurilor nerambursabile din bugetul Ministerului Muncii , Familiei si Protectiei Sociale , precum si decontarea finantarii, conform Ordinului nr. 2765/2012;

Consilierul Toma arata ca in documentele prezentate pentru aprobarea acestui PH  a constatat ca in localitate functioneaza  un centru de zi  infiintat in decembrie 2010 cu o structura de  6 persoane , pentru care s-a cheltuit in anul 2012 suma de 800 mii lei  si pentru care este prevazuta in bugetul pe 2013  o structura de 30 de persoane si un buget  de 1,2 milioane lei. Intreaba ceilalti consilieri daca stiu ceva despre functionarea acestui centru de zi si la raspunsul negativ al acestora intreaba  contabila Rosu  daca sumele raportate catre  Ministerul muncii,familiei si protectiei sociale  s-au  cheltuit in realitate sau sant raportari false.  Intreaba deasemenea inspectorul social Aivanesei C  care sant salariatii acestui Centru. La raspunsul acesteia ca salariatii sant dintre angajatii Primariei  si  din  Scoala din localitate  intreaba contabila  daca acestia au fost platiti dublu din fonduri publice , situatie nepermisa de lege. Contabila Rosu nu a dat niciun raspuns.

            Se supune la vot  PH  asa cum a fost prezentat initial si se aproba cu 8 voturi pentru si 6 abtineri.

 

6.       Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 683.351 lei, pe o perioada de 5 ani;

Consilierul Toma arata ca  in documentele prezentate de primarul Malac  se justifica imprumutul respectiv  pentru plata unor arierate  dintre care cel mai consistent este catre firma Confort SA  in valoare de  560 mii lei. Face precizarea ca in Decizia Curtii de conturi ce se va prezenta la punctual 7 este prevazuta masura ca primaria Dumbravita  sa recupereza un prejudiciu de la firma Confort SA in valoare aproximativ egala ( 567 mii lei ) si  il intreaba  pe primarul Malac   daca a intreprins ceva pentru compensarea celor doua sume.

Primarul Malac spune  ca  imprumutul se face in baza unei ordonante pentru plata arieratelor iar in ceea ce priveste recuperarea prejudiciului acesta inca este pe rol la Judecatorie si numai   dupa pronuntarea instantei  se va trece la recuperare.

Se supune la vot si se aproba contractarea imprumutului cu 12 voturi pentru si 2 impotriva.

 

7.       Informare privind Decizia nr. 13/11.01.2012 a Camerei de Conturi a Judetului Timis;

Consilierul Toma   face precizarea ca    Raportul Camerei de conturi Timis  a fost predat Primariei Dumbravita  in mai 2024 insotit de Decizia nr. 20 care prevedea un numar de 37 de masuri pentru  intrarea in legalitate a UAT Dumbravita  si pentru recuperarea unui prejudiciu de aproximativ 5 milioane lei.

Cu toate ca  s-au dat de 3 ori termene pentru realizarea acestor masuri   nu s-a facut nimic pana in prezent. Arata ca este prima data cand Decizia  Curtii de conturi este prezentata Consiliului local dar considera ca o data cu aceasta informare a consiliului era necesar sa se prezinte si programul  pentru realizarea masurilor stabilite  prin Decizia nr. 13. Solicita precizari asupra modului cum vor fi recuperate prejudiciile de la firmele aflate in insolventa sau celor inchise.

Primarul Malac  spune ca se lucreaza la acest program si urmeaza sa se informeze Consiliul cand va fi gata. Pentru recuperarea prejudiciilorcare nu pot fi recuperate pe cale juridica spune ca se va deschide actiune in instanta pe numele fostului primar  Szilagyi Geza pentru recuperarea de la acesta.

 

8.       Proiect de hotarare pentru aprobarea competentelor si  atributiilor Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliui local Dumbravita;

Consiliera  Denes arata ca  s-a depus in termen legal proiectul de hotarare, nota de fundamentare  si draftul de competente si atributii si in consecinta solicita aprobarea acestui PH.

Consilierul Sperneac apreciaza initiativa Comisiei nr. 3 si  recomanda si celorlalte doua comisii sa faca acest lucru, dar considera ca nu e necesara aprobarea acestora printr-o hotarare a Consiliului local. In acelasi mod se pronunta si consilierii Kadar  si Nicola care solicita parerea consilierului juridic Marinchi Diana.

Consiliera Marinchi spune ca majoritatea  competentelor si atributiilor  propuse de Comisia nr. 3 sant prevazute in diverse legi ale administratiei locale si dupa parerea sa nu ar trebui aprobate print-o hotarare separata.

Consilierul Toma arata ca   in conformitate cu prevederile Regulamentului de functionare al CL , Comisia nr.3   coordoneaza  si raspunde de anumite domenii in cadrul administratiei locale. In indeplinirea mandatului sau , comisia interactioneaza cu  locuitorii comunei si cu diverse institutii care au sediul pe raza localitatii situatie in care are nevoie de o legalitate a deciziilor si actiunilor pe care le intreprinde. Aceasta legalitate nu o poate da decat CL printr-o hotarare care sa aprobe competentele si atributiile acesteia.

In cazul in care nu se doreste o aprobare separata a acestor competente, propune   modificarea Regulamentului de functionare a CL prin includerea acestor competente si atributii in acest Regulament.

Consilierul Abalaru  ii reproseaza consilierului Toma ca a monopolizat sedinta  si l-a plictisit cu aberatiile sale.

Consilierul Toma  in dreptul la replica spune ca in calitate de consilier are dreptul sa se pronunte asupra tuturor subiectelor de pe ordinea de zi iar comentariile sale sant pentru cei ce le inteleg  si pentru a se consemna in procesul verbal  punctul sau de vedere inainte de a-si exprima votul. Ceilalti au voie  sa se plictiseasca in acest timp.

Se supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct si prezentarea in sedinta urmatoare a  unui nou PH prin care sa se  completeze Regulamentul de functionare al CL   conform celor propuse.

Se aproba cu 12 voturi pentru si 2 abtineri  scoaterea de pe ordinea de zi .

 

9.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detalui(PUD) avand ca beneficiar pe SC”ITALPATRU”SRL;

Arhitecta Nistoran Prezinta  PUD ul  firmei  ITALPATRU SRL.

Consilierul Toma  intraba daca au fost indeplinite conditiile impuse de arhitectul Consiliului judetean , respectiv  Dezbaterea publica  si Acordul vecinilor. Arhitecta Nistoran confirma ca au fost indeplinite toate conditiile.

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate.

Consilierul Kadar Gheorghe solicita aprobarea consiliului pentru a parasi sedinta din motive personale. Se aproba in unanimitate.

 

10.   Proiect de hotarare privind acordarea ajutoarelor de incalzire;

Se prezinta referatul Compartimentului social  prin care se propun ajutoarele pentru incalzire .

Se supune la vot  si se aproba in unanimitate in forma propusa .

 

11.   Raport de activitate a viceprimarului Miklos Arpad pe anul 2012;

Viceprimarul da citire raportului sau de activitate pe anul 2012.

Consilierul Samfira il roaga pe viceprimar sa precizeze daca in conditiile in care prin organigrama nu are decat un salariat in subordine   a primit sarcini in scris prin dispozitia primarului. Acesta  afirma ca are astfel de sarcini scrise.

Consilierul Toma arata ca in raportul sau viceprimarul a afirmat ca a acordat cea mai mare parte a timpului sau de lucru  coordonarii  personalului  muncitor  pentru gospodarire comunala.  Din cate cunoaste dumnealui  Primaria Dumbravita nu are niciun  muncitor in organigrama  pentru gospodarire comunala.

Viceprimarul spune ca este vorba de muncitorii care executa pavele si borduri,repara drumuri,etc. 

Primarul Malac il corecteaza spunand ca de fapt viceprimarul a supravegheat  lucrarile executate cu contract de catre Asociatia Dumbravita.

Consilierul Nemes solicita aprobarea consiliului pentru a parasi sedinta din motive personale  si se aproba cu unanimitate.

 

12.  PH pentru  aprobarea noilor tarife de salubrizare propuse de firma RADET.

Se prezinta documentatia inaintata de firma RADET prin care se justifica  o majorare  sub 1% a tarifelor pentru serviciile de salubrizare.

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate

 

13.   Discutarea cererilor depuse;

a. Se prezinta cererea  Scolii Gimnaziale Dumbravita pentru aprobarea unui Contract de comodat intre Biserica Romano catolica si primarie  pentru sala unde servesc masa elevii de la after school.

Consilierul Abalaru arata ca  sala nu indeplineste normele de igiena si exista riscul de infestare a elevilor care servesc masa. Propune construirea de urgenta  a unui spatiu  conform normelor.

Primarul Malac spune ca o constructie noua nu e posibila in acest an deoarece bugetul nu permite fiind multe proiecte in derulare.

Nefiind o propunere potrivita  cererea se amana pana la gasirea unei  solutii corespunzatoare

b.  Se prezinta cererea    Directorului de camin pentru Aprobarea finantarii sarbatorii Farsang din luna februarie cu suma de 3000 lei.

Consilierul Sperneac arata ca nu exista avizul  biroului contabilitate si nu poate fi aprobata .

Se amana aprobarea  cererii.

 

13.   Diverse; 

Consiliera juridica  informeaza consiliul ca  luni 4 martie    pe rol la Tribunalul Timis se va judeca  contenciosul   prin care Dunos a dat in judecata Consiliul local Dumbravita  pentru anularea articolului 44 al 1 din Regulamentul  de organizare si functionare a CL  prin care se  incalca dreptul cetatenilor de a lua cuvantul in sedintele ordinare ale CL.

Consilierul Agoston  pe un ton vehement ii solicita consilierului Toma , in calitate de Presedinte Dunos  sa retraga de urgenta aceasta actiune  din instanta . Considera ca nu este colegial si constructiv sa ne actionam in judecata unii pe alti.

Consilierul Toma in dreptul la replica ii spune consilierului Agoston ca Dunos este o Asociatie profund democratica in care deciziile se iau in colectiv cu majoritate de voturi  si nu poate sa retraga actiunea. Ii recomanda domnului Agoston sa nu mai faca pe lupul moralist  tinand cont ca in toamna anului trecut a actionat  prin toate formele pentru anularea mandatelor  colegilor Szilagyi  G.  si Nicolae C.

Face precizarea ca DUNOS nu a dat in  judecata consilierii ci a atacat in contencios o hotarare  a CL   care este cu totul altceva.

 

Nemaifiind alte probleme , sedinta se incheie  dupa 4 ore de dezbateri.

 

 

Related posts:

 1. STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 17.01.2024
 2. Stenograma a sedintei consiliului local din data de 31.01.2024
 3. STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU DIN 20.12.2023
 4. CONVOCAREA SEDINTEI DE CONSILIU DIN LUNA FEBRUARIE 2013
 5. STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023

  One Response to “STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU 28.02.2013”

 1. Cnsider că este de neconceput ca Primăria Dumbravița să contracteze un împrumut pentru plata unor arierate către firma Confort SA în condițiile când are de recuperat de la aceasta o sumă mai mare. Mai mult firma Confort SA se află în insolvență sau în procedură de faliment. De unde să mai se recupereze în viitor acesti aproape 570 mii de lei. Cu toate explicațiile Domnului Primar, cred personal că ordonanța privind plata unor arierate mai vechi nu obligă UAT Dumbrăvița să plătească datorii unei firme care la rândul ei este datoare Primăriei noastre.
  Luând în considerare și faptul că dobânzile aferente acestui împrumut ajung pentru perioada de 5 ani la peste 150 mii de lei, unde este de ce s-a luat hotărârea contractării lui în CL ?. După cum vedeți doar doi consilieri au fost împotrivă.
  Ionel S.
   

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

 
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024