STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023

 Articol scris de DUNOS on 23 octombrie 2012
Oct 232012
 

 

 

               

sedinta 300x225 STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023

La sedinta de joi 18.10.2012  au participat 13 consilieri , primarul, secretara primariei, jurista CL si ca invitati, o arhitecta din primarie, contabila Rosu Carolina, politistul local Sperlea Claudiu. A lipsit motivat consilierul Agoston Odon si nemotivat  consilierul Gafton Sorin Costel .

Au mai participat la sedinta din proprie initiativa 3 membrii Dunos ; Stoica Adrian, Oncioiu Octavian  si Goldis  Diana.

Sedinta a fost condusa de  consilierul Hategan Ioan.

Pe ordinea de zi initiala au fost 8 puncte asa cum am prezentat in convocator.

Consilierul Sperneac Adrian  a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu  inca un punct  respectiv  Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in Primarie, pe anul 2013.

Primarul Malac  Victor  propune suplimentarea ordinii se zi cu  doua Referate  referitoare la starea de incompatibilitate a doi consilieri locali ( Nicolae Constantin  si Szilagyi Geza )  si roaga secretara sa dea citire   adreselor prefectului prin care se solicita clarificarea situatiei.

Consilierul Nagy Balasz propune discutarea cererii privind desfasurarea unui concurs de carting pe strazile din localitate.

Se supune la vot ordinea de zi cu completarile solicitate si se aproba in unanimitate.

 

S-a dat citire procesului verbal al sedintei ordinare din luna august . Consilierul Szilagyi Geza  raspunde intrebarii puse de consilierul Toma in sedinta anterioara privitor la cheltuielile  neeligibile  de 600 000 lei din proiectul Centru de zi aratand ca acestea sant compuse partial din cheltuielile generate de ingroparea liniei de tensiune de 20KV  si  partial de  depasirea valorii  aprobate pentru acest proiect cu finantare nerambursabila.

Au inceput dezbaterile pe probleme in ordinea prezentata in convocator.

 

1.Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local.

Contabila Rosu Carolina  arata ca urmare repartizarii unor sume de la bugetul central a fost necesara corectarea in crestere a bugetului local.

Consilierul Sperneac Adrian spune ca in comisia economica  a fost analizat bugetul rectificat  si a fost avizat favorabil.

Consilierul Toma  arata ca documentele prezentate  pentru rectificarea bugetului  sant intocmite necorespunzator  si induc in eroare consilierii care practic nu stiu ce voteaza. Arata ca referatul care  motiveaza rectificarea de buget  nu contine toate sumele cu care acesta a fost modificat in crestere  fata de ultima rectificare din 30 august 2012, buget in valoare de 19.448 mii lei. Bugetul care se rectifica are valoarea de 19.524 mii lei iar rectificarea propusa  in bugetul prezentat pe site  este de 573 mii lei, suma despre care nu se spune nimic in raport. Deci bugetul total rectificat ar trebui sa fie in aceste conditii de 20.098 mii lei. In cadrul sedintei  doamna Rosu prezinta un buget rectificat in valoare totala de 20. 228 mii lei . Consilierul Toma intreaba  ce se va vota azi  si daca  dintre colegii consilieri  a vazut cineva  ultima varianta de buget propusa pentru a fi aprobata.

Consilierul Sperneac  spune ca nu afost prezentat comisiei acest buget si nu pate fi aprobat in aceasta forma. Contabila Rosu spune ca  fata de bugetul din august  aprobat de consilieri au mai aparut alte doua modificari  datorita unor sume primite de la guvern pentru plata unor datorii restante, modificari  ce sant de competenta primarului.

Consilierul Toma arata ca, indiferent de competenta cui sant aceste modificari, era necesara informarea consiliului cu atat mai mult cu cat  acesti bani nu au fost   prinsi in buget   la cheltuiali ci au fost prevazuti la dezvoltare  (  100 000 pentru modernizare parc  si 473 000 lei la asfaltare     strazi ). Avertizeaza colegii consilieri asupra modului  confuz in care se aproba bugetul localitatii prezentandu-se  un referat de cateva randuri  si in anexa un buget cu zeci de modificari despre care nu se spune nimic. Da exemplu  capitolul transporturi unde la inceputul anului s-a aprobat un plan de asfaltari strazi de 7,4 Km si s-a prevazut suma de 1 900 mii lei . In bugetul din august aceasta suma a fost majorata la 2.150 mii lei , iar in bugetul  de azi este prevazuta suma de 2.624 mii lei. Deoarece Primaria a scos la licitatie  aceste lucrari  pentru suma de 4.300 mii lei, intreaba de unde au aparut aceste cresteri si de unde vor fi platiti banii care nu sant inclusi in buget  tinand cont ca nu pot fi  angajate lucrari pentru care nu sant bani prevazuti , fara aprobarea consiliului local.

Primarul Malac Victor  spune ca nici el nu stia despre forma de buget propusa spre aprobare consiliului. In ceea ce priveste  cheltuielile cu asfaltarea spune ca diferentele in plus au aparut datorita unei evaluari eronate a lucrarilor la inceputul anului iar diferenta de bani care nu este prinsa in buget va fi platita anul viitor.

Consilierul  Sperneac  propune aprobarea  rectificarii bugetului doar cu sumele prevazute in raport.

Consilierul Samfira Ionel  arata ca procedura de lucru in gestionarea bugetului este una defectuoasa  si periculoasa  si recomanda executivului sa   corecteze de urgenta acest aspect.

Se supune la vot bugetul rectificat conform raportului si se aproba cu 9 voturi  pentru si 4  abtineri ( Samfira, Toma , Szilagyi, Denes )

 

2. Proiect de hotarare privind  prelungire valabilitate PUG.

Se prezita referatul Biroului de urbanism al Primariei prin care se solicita prelungirea  valabilitatii PUG-ului realizat in anul 2002  ( care si-a incetat valabilitatea in 27.09. 2012 ),  aprobarea Consiliului Judetean Timis  pentru prelungirea valabilitatii si referatul comisiei  nr. 1 , care propune prelungirea cu 2 ani.

Consilierul Sperneac  arata ca in cadrul comisiei  s-a stabilit ca in acesti 2 ani sa fie achizitionat noul PUG.

Consilierul Kadar arata necesitatea achizitionarii de urgenta a noului PUG  cu toate ca acesta costa foarte mult si este nevoie de mai mult timp pentru realizarea lui motiv pentru care propune prelungirea cu 3 ani a vechiului PUG. 

Octavian Oncioiu , vicepresedinte Dunos solicita  cuvantul pentru a sustine  o cerere Dunos pentru amendarea acestui proiect de hotarare, cerere depusa la primarie cu o zi inainte, dar nu primeste acceptul.

      Consilierul Toma  arata ca din mandatul anterior  exista doua HCLuri , unul din 2009 pentru realizarea unui nou PUG si unul din 2010 pentru aprobarea finantarii noului PUG, HCL uri care nu au fost puse in aplicare. Se arata surprins de faptul ca domnul Kadar  este atat de ingrijorat de lipsa unui PUG nou avand in vedere ca in mandatul anterior  domnul Kadar a fost presedintele comisiei urbanistice si economice  in CL si avea toate parghiile pentru a realiza acest lucru.  Arata ca datorita lipsei unui PUG  profesionist adaptat la conditiile  aparute urmare dezvoltarii accelerate a localitatii, locuitorii se confrunta cu foarte multe probleme: blocarea traficului, lipsa unei infrastructuri corespunzatoare, lipsa unor dotari sociale, lipsa unei evidente clare a domeniilor publice si private ,etc.      

Sustine propunerile Dunos privind termenul de 2 ani pentru prelungire si  amendarea hotararii cu urmatoarele:

-          Proiectul de hotarare   prin care  se va prelungi valabilitatea  vechiului PUG  sa contina si un termen pentru declansarea  procedurii de achizitie  a noului  PUG care sa nu depaseasca  6 luni  din momentul adoptarii acestei hotarari.

-          Stabilirea de urgenta ( in maxim o luna de zile )  a echipei ce va redacta tema de proiectare pentru noul PUG.

-          Cuprinderea in bugetul pe anul 2013  a sumei necesare  achizitiei  noului PUG.

-          Respectarea prevederilor legale  referitoare la  achizitia si elaborarea acestuia (  procedura de achizitie, dezbaterea publica , etc. ).

Primarul Malac  spune ca  un PUG costa foarte mult  ( aproximativ 500.000 lei )  si nu este convins ca in 2013 vom avea banii necesari  pentru achizitionarea lui, avand foarte multe proiecte in derulare.

Se supune la vot  PH  fara amendamente  si se aproba cu 9 voturi pentru si 4 abtineri.

 

3. Proiect de  hotarare privind renuntarea la dreptul de  proprietate asupra parcelei  cu CF  406364 apartinand lui Vass Ladislau Anton si trecerea ei in proprietatea comunei Dumbravita.

Se  prezinta documentele justificative   si  nefiind alte intrebari si interventii, se supune la vot. 

Se aproba in unanimitate .

 

4. Proiect de hotarare  privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza comunei Dumbravita.

Se prezinta referatul primarului Malac Victor prin care se propune interzicerea circulatiei  vehiculelor cu tractiune animala in zona administrativa a localitatii datorita incurcarii traficului auto si murdaririi carosabilului.

Consilierul Szilagyi  propune sa se stabileasca totusi anumite strazi pe care sa poata fi traversata localitatea.

Consilierul Samfira Ionel propune  exceptarea de la aceasta regula a detinatorlor de utilaje cu tractiune animala care au domiciliul in Dumbravita.

Se supune la vot  hotararea cu amendamentul respectiv si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

5. Proiect de hotarare pentru  stabilirea si aprobarea stemei localitatii.

 

Se prezinta un set de 9 modele de stema si referatul Comisiei nr 1  care a propus  modelele 1, 5 si 9. 

Consilierul Szilagyi  propune modelul nr. 8.

Consilierul Samfira propune modelul nr. 3

Consilierul Toma considera ca niciunul dintre modelele prezentate  nu reprezinta localitatea, nu crede  ca localitatea noastra are ceva in comun cu ceapa si usturoiul din Szentes si propune folosirea unor simboluri mai moderne care sa priveasca viitorul localitatii. 

Dupa mai multe runde de vot  se alege modelul nr. 8  cu 8 voturi pentru  si 5  abtineri.

 

6. Raportul  Politiei  locale

Sperlea Claudiu prezinta un raport  pe primele 9 luni din care reiese ca datorita numarului mic de personal si a lipsei unui mijloc de transport corespunzator Politia locala isi indeplineste cu dificultate atributiile.

Primarul Malac  spune ca nu se pot face angajari deoarece legea prevede un politist la 1000 de locuitori  si nu se  aplica inca rezultatele referendumului iar mijloace auto nu se pot achizitiona in aceasta perioada.

Consilierul Szilagyi spune ca exista comunicare oficiala la primarie privind rezultatul referendumului prin care se precizeaza ca in Dumbravita locuiesc 7260  de persoane. In baza acestei adrese se poate solicita majorarea numarului de politisti locali cu 3 posturi.

Consilierul Toma   arata ca in mandatul trecut , in calitate de presedinte al comisiei de ordine publica a facut in repetate randuri solicitarea de a se intreprinde demersurile necesare pentru  o structura a politiei locale de 8 posturi,  structura care ar permite  acoperirea tuturor atributiilor stabilite de legea 155/2010 pentru politia locala. Propune ca in organigrama care va fi aprobata  pentru anul 2013  sa fie cuprinse aceste posturi si recomanda primarului  sa foloseasca politia locala si pentru identificarea proprietatilor neingrijite,  acoperite cu balarii sau gunoaie.

 

7. Proiect de  hotarare pentru aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din administratia locala .

Se prezinta referatul intocmit de compartimentul de resurse umane al primariei prin care se propune pentru anul 2013 un plan cu  25  de functii publice.

Consilierul Sperneac  arata ca in comisia nr.1 s-a dat avizul pentru planul propus  de  compartimentul resurse umane.

Consilierul Szilagyi Geza  arata ca e necesara suplimentarea  planului cu inca 3 posturi pentru politia locala. Arata ca din experienta sa de primar  este bine ca planul functiilor publice sa fie mai mare pentru ca nu se mai accepta modificari de catre  ANFP pe parcursul anului. De multe ori a solicitat  astfel de majorari si  i s-a reprosat ca nu s-a prevazut in planul  aprobat de CL la inceputul anului.

Primarul Malac propune sa se  prevada 30 de posturi publice .

Se supune la vot  si se aproba varianta cu 30 de  posturi cu 12 voturi pentru si o abtinere       ( Nicolae C ).

 Consilierul Kadar Gheorghe  solicita aprobarea consilierilor pentru a parasi sedinta din motive personale urgente. Se aproba.

 

8. Referatele primarului privind incompatibilitatile  unor consilieri locali.

 Secretara primariei  prezinta referatele primarului si  doua  adrese ale prefectului  prin care se solicita  incetarea mandatului de consilier local  pentru : Nicolae Constantin, Szilagyi Geza  si Abalaru Iulian datorita faptului ca nu au depus in termen declaratiile de avere si de interese.

Secretara arata ca intre timp  consilierul Abalaru Iulian a depus documentele respective si in aceste conditii nu mai face obiectul adreselor   prefectului.

Jurista  prezinta cazul consilierului Nicolae Constantin  care pe linga faptul ca nu a depus declaratiile, se afla in situatia de incompatibilitate stabilita de legea 393/2004 privind statutul alesilor locali, fiind angajatul primariei  si vicepresedinte al Asociatiei Dumbravita, asociatie care  are contracte directe cu primaria Dumbravita.

Consilierul Sperneac   precizeaza ca retragerea mandatului de consilier se va face prin votul secret al consilierilor prezenti.

Consilierul Nicolae spune ca a depus pe site –ul primariei declaratiile  intocmite in aprilie 2012  si s-a retras din Asociatia Dumbravita in cursul anului 2024.

Consilierul Sperneac  arata ca declaratiile trebuiau intocmite dupa ce a devenit consilier  local si depuse la sediul primariei cu nr. de inregistrare special. Retragerea din Asociatia Dumbravita nu a fost consemnata  in statutul asociatiei, iar starea de incompatibilitate  ramane, fiind angajat al primariei.

Se distribuie buletinele de vot  si se voteaza  secret. Dupa  numararea voturilor de catre secretara primariei  se constata ca  au votat pentru retragerea mandatului  9 consilieri, 2 au fost impotriva si un vot a fost anulat.

Dupa pierderea mandatului de consilier local, domnul Nicolae Constantin  a parasit sedinta.

 

Domnul Adrian Stoica, membru DUNOS  a facut cateva poze  pentru a fi postate pe site. Consilierul Abalaru Iulian ii atrage atentia ca fotografiatul in consiliu este interzis prin regulament. Dupa un schimb de replici  lucrurile se linistesc  si se reiau lucrarile  consiliului.

 

Jurista  prezinta cazul consilierului Szilagyi Geza  care pe linga faptul ca nu a depus declaratiile, se afla in situatia de incompatibilitate stabilita de legea 393/2004 privind statutul alesilor locali, fiind presedinte al Asociatiei Apa si Canal Dumbravita, asociatie care  are contracte directe cu primaria Dumbravita.

Situatia fiind similara cu cea anterioara , se distribuie buletinele de vot  si se  voteaza secret. Dupa  numararea voturilor de catre secretara primariei  se constata ca  au votat pentru retragerea mandatului  9 consilieri, 1 vot a  fost impotriva  iar  domnul Szilagyi  nu a votat.

Szilagyi Geza arata ca  Toma s-a chinuit 2 ani sa-i dovedeasca incompatibilitatea  prin  Agentia Nationala de Integritate   fara sa reuseasca si tocmai oamenii pe care i-a crescut la san  au facut acest lucru. Dupa retragerea mandatului  domnul Szilagyi paraseste  sedinta.

 

9.  Cereri  depuse.

Se prezinta cererea  depusa de consilierul Nagy Balasz prin care se solicita aprobarea CL pentru desfasurarea  unor antrenamente de carting  pe un traseu de strazi asfaltate din localitate in  ziua de sambata, 27.10.2023 cu restrictionarea  traficului auto pe strazile respective.

Primarul Malac arata ca aceste vehicule sant foarte zgomotoase  si pot apare reclamatii

Se aproba  cererea cu specificarea  ca daca vor fi reclamatii   nu se va mai da acceptul pentru o alta actiune.

Se prezinta cererea consilierului  Samfira Ionel  care propune   inregistrarea video a sedintelor ordinare ale CL de catre televiziunea locala Behela Tv pentru a creste gradul de transparenta  in administratie  si a  spori responsabilitatea  consilierilor.

Primarul Malac   spune ca va analiza ce costuri implica aceasta actiune  si va  face o informare a consiliului.

 

10. Diverse.

Doamna Goldis Diana solicita cuvantul si dupa aprobarea consilierilor  informeaza consiliul despre demersurile intreprinse  de dumneaei  in problema cainilor  comunitari  si  anunta ca in perioada urmatoare va prezenta consiliului  un proiect de hotarare in acest sens.

Primarul Malac  spune ca in prezent  este in vigoare un contract pentru strangerea cainilor  fara stapan   cu firma  Daniflor si orice alta varianta  poate fi luata in considerare  dupa incetarea acestui contract.

Consilierul Toma propune ca se pregateasca un proiect de hotarare pe aceasta tema  care sa trateze problema in ansamblu a tuturor cainilor din localitate  care sa fie implementat gradual iar, intre timp , domnul primar sa renegocieze contractul  existent in sensul  acceptarii sterilizarii cainilor fara stapan de catre   Facultatea veterinara si eventual reducerea termenului de valabilitate.

Primarul  Malac  se declara de acord cu propunrerea ,  promite ca va renegocia contractul si va informa consiliul.

Consilierul Toma  arata ca in perioada imediat urmatoare  se va proiecta bugetul pe anul viitor  si in acest sens roaga secretara primariei sa  prezinte in urmatoarea sedinta  o lista  a tuturor  HCL urilor   din ultimii 4 ani   care nu au fost puse in aplicare  cu scopul  de a prelua o parte din aceste proiecte in bugetul pe anul urmator.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa  dupa 5 ore de dezbateri.

sedinta octombrie 2012 300x225 STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023 primarul malac victor 225x300 STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023

P1010453 300x225 STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023

 

Related posts:

 1. Stenograma sedintei Consiliului Local Dumbravita din 27.09.2023
 2. Proces verbal al sedintei Consiliului Local Dumbravita din 30.08.2023

  5 Responses to “STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2012”

 1.  
  Bravo membrilor Dunos Stoica Adrian, Oncioiu Octavian si Goldis Diana care si-au facut timp sa participe la sedinta. In acelasi timp, felicitari consilierilor pentru curajul cu care i-au votat din functii pe Nicolae Ctin si pe vice. O intrebare: retragerile de mandat sunt reversibile? Daca Geza renunta la orice functie in cadrul asociatiei, poate reprimii mandatul de consilier? Sau, daca tot veni vorba de A.N.I., oare nu merita sesizata agentia asupra retragerii acestor mandate de consilieri? Conform A.N.I. " … persoana care a încălcat obligațiile legale privind conflictul de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor elective, pe o perioadă până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția sau demnitatea publică respectivă."  Aceste directive se aplica si in cazul demiterii prin vot in cadrul CL, sau nu?

 2. Prelungirea valabilitatii PUG-ului inseamna ca se pot acorda in continuare autorizatii de constructie pana la realizarea unui nou PUG?

 3. Iulian Toma

          Da  domnule Stefan,se pot elibera in continuare autorizatii de constructie dar, problema realizarii unui PUG nou care sa raspunda si sa rezolve problemele  actuale  si viitoare,de interes general, ale localitatii, ramane la fel de urgenta.
         Vechiul PUG este de fapt un PUZ director  intocmit in 2002 pentru o localitate de 3-4000 de locuitori prin care se stabileau cateva  artere de circulatie si o delimitare simpla a zonelor  industriale  si de locuit. Din aceasta cauza  dezvoltarea localitatii s-a facut pe baza unor PUZ-uri realizate de investitorii imobiliari la intelegere cu conducerea executiva a primariei prin care si-au rezolvat anumite interese personale  fara a tine cont de interesele generale ale localitatii. Astfel s-a ajuns la situatia actuala in care  traficul in localitate este aproape blocat, retelele de apa , canal  si electricitate sant subdimensionate, casele familiale  sint amestecate cu blocuri si unitati economice, nu exista dotari sociale  in cartierele localitatii ( parcuri, gradinite , scoli, baze sportive, etc.).
         Noul PUG trebuie sa gaseasca , acum cand nu este prea tarziu ( cand inca mai sant zone intregi neconstruite), raspunsuri la aceste probleme si la problemele viitoare pe care le va genera o localitate de 30-50.000 de locuitori.
   

  • Multumesc frumos pentru lamurire.
   Sunt intru totul de acord cu cele spuse de dumneavoastra. Dezvoltarea localitatii s-a facut haotic si nu s-a respectat nici macar acest PUZ director. Sunt si cazuri in care exista case unde planul spune ca ar fi trebuit sa fie strazi. Despre utilitati si facilitati nici nu mai vorbim.

 4. Politica clara a unor consilieri asa zisi inteligenti, va face din Ujszentes o localitate fara istorie! O sa ne trezim in curind  cu stema localitatii reprezantind un praz si un ciine vagabond care este cred modern si de viitor! Bravo domilor, asta se numeste politica "transparenta"!!!!

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

   
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024