Sep 302012
 

La sedinta Consiliului Local Dumbravita de joi 27.09.2012  au participat 11 consilieri , primarul, secretara primariei, jurista CL si ca invitat, arhitecta  Nistoran Luminita.

Au lipsit motivat consilierii  Samfira Ionel,  Nicolae Constantin,  Szilagyi Geza. Nemotivat a lipsit consilierul Gafton Sorin Costel .

Au mai participat la sedinta 3 membrii Dunos si alti 2 cetateni care aveau proiecte sau cereri pe ordinea de zi.

Sedinta a fost condusa de  consiliera Denes Ildiko.

Pe ordinea de zi initiala au fost 8 puncte asa cum am prezentat in convocator.

Consiliera Denes Ildiko a solicitat completarea ordinii de zi  cu   o cerere de aprobare a unui buget de 7000 lei pentru   Concursul national de cantece maghiare, concurs ce va fi gazduit de localitatea noastra.

Consilierul Toma Iulian arata ca ordinea de zi a fost gresit intocmita prin faptul ca aceasta continea  la punctele 4 si 5 doua proiecte de hotarari pentru revocarea  HCL 38/2024 respectiv  HCL 39/2024,  fara a fi cuprinse   proiecte de hotarari noi prin care sa se corecteze indicatorii economici  ai celor doua lucrari   ( Centrul de zi pentru copii  si Linia de troleibuz )

Fara corectarea ordinii de zi, cele doua proiecte   vor fi intarziate cu inca o luna de zile.

De asemenea , consilierul Toma Iulian arata ca  Asociatia Dunos a depus o cerere , insotita de o lista de cu 100 de semnaturi, catre Consiliul Local Dumbravita prin care se solicita  modificarea Acordului de parteneriat  dintre  Municipiul Timisoara si  Comuna Dumbravita  pentru proiectul Extinderii liniei de troleibuz si solicita ca aceasta cerere sa fie discutata odata cu noul proiect de hotarare introdus pe ordinea de zi. Precizeaza ca aceasta a fost analizata de Comisia nr.3  si  exista raport pozitiv din partea comisiei.

Se supune la vot ordinea de zi cu completarile solicitate si se aproba in unanimitate.

S-a dat citire procesului verbal al sedintei ordinare din luna august  si  au inceput dezbaterile pe probleme in ordinea prezentata.

1. Aprobare PUZ pentru Szori Livia Elena.

Dupa cateva  discutii privind modul in care se va prelua de catre comuna  suprafetele de teren aferente  drumurilor, se supune la vot si se aproba cu unanimitate.

2. Proiect de hotarare privind  atribuire denumire strazi pentru sola A 88/1/6

Se aproba cu unanimitate  de voturi urmatoarele denumiri de strazi  propuse de Biroul de urbanism al primariei ,,Ecoului, Sunetului , Linistei,, 

3. Proiect de  hotarare privind atribuire denumire strazi  pentrun sola A191/1/2/2-3.

Se aproba in unanimitate denumirile ,, Str. Iedera si Str. Muscatelor,,   propuse de Biroul de urbanism al primariei.

Consilierul Toma Iulian  propune arhitectei Nistoran Luminita  sa intocmeasca o harta  a localitatii  cu toate  strazile  aprobate pana in present , harta care sa fie postata pe site-ul primariei, dand astfel posibilitatea locuitorilor  sa se orienteze mai usor pe teritoriul localitatii.

4. Proiect de hotarare  pentru revocarea  HCL 38/2024 privind participarea comunei Dumbravita  ca lider de proiect  in parteneriatul cu municipiul Timisoara pentru realizarea unui Centru de zi pentru copii.

Datorita incadrarii gresite a unor indicatori economici  in aceasta hotarare  este necesara revocarea acesteia si aprobarea unei noi hotarari cu corecturile necesare.

Se aproba  in unanimitate revocarea hotararii.

5. Proiect de hotarare pentru revocarea  HCL 39/2024  privind participarea  comunei Dumbravita  in parteneriat cu municipiul Timisoara  ( liderul de proiect  ) si Consiliul Judetean Timis  la realizarea proiectului ,, Prelungire linie troleibuz  Timisoara – Dumbravita.

Datorita incadrarii gresite a unor indicatori economici  in aceasta hotarare  este necesara revocarea acesteia si aprobarea unei noi hotarari cu corecturile necesare.

Se aproba  in unanimitate revocarea hotararii.

6. Proiect de hotarare pentru alocarea sumei de 7000 lei din bugetul local pentru Desfasurarea  Concursului national de cantece maghiare.

Consiliera Denes Ildico arata ca Dumbravita are onoarea de a fi desemnata  organizatoarea  acestui concurs national   in acest an. Prezinta un referat  care contine desfasuratorul concursului si  justificarea  sumei  de 7000 lei.

Consilierul Toma  face precizarea ca suma necesara a fost cuprinsa  in bugetul  pe anul in curs la activitati culturale si nu e  necesara o rectificare a bugetului.

Secretara Schiop Elena  spune ca pentru decontarea acestei sume,  Trezoreria  cere o Hotarare  a consiliului local.

Se aproba cu unanimitate de voturi alocarea acestei sume.

7. Proiect de  hotarare pentru aprobarea noilor indicatori economici  pentru Proiectul Centru de zi pentru copii realizat in parteneriat cu municipiul  Timisoara.

Se prezinta referatul intocmit de serviciul de dezvoltare al primariei  prin care se motiveaza   incadrarea noilor indicatori economici  in conformitate cu recomandarile comisiei de validare a proiectelor.

Consilierul Sperneac  Adrian prezinta  raportul Comisiei ecomonice a consiliului  prin care se  valideaza  acest referat si se recomanda  elaborarea unei noi hotarari   cu indicatorii  corectati.

Consilierul Toma Iulian   arata ca,  dat fiind faptul ca  noul consiliu nu cunoaste acest proiect,  era necesar sa  participe la aceasta sedinta  o persoana din cadrul  serviciului de dezvoltare  care sa prezinte proiectul.  Arata ca valoarea totala a proiectului de aproximativ        7 800 000 lei nu a fost modificata   si solicita executivului   sa explice in ce consta lucrarile  neeligibile de aproximativ 700.000 lei , lucrari care vor fi suportate din  bugetul local.

Consilierul Abalaru Iulian  spune ca orice proiect cu finantare europeana are  si componente neeligibile dar nu stie in cazul de fata  care sant acestea  desi este membru al comisiei economice si de urbanism. Considera ca era necesara prezentarea proiectului in plenul consiliului.

Primarul  Malac  Victor  spune ca  nu poate sa precizeze  in momentul de fata care sant cheltuielile neeligibile  cuprinse in proiect.

Consilierul Nicola Adrian, directorul Scolii spune ca a vazut proiectul si  acesta este foarte modern, la standarde europene. Considera oportuna si  foarte urgenta  realizarea   proiectului deoarece gradinita actuala nu mai face fata solicitarilor.

Consilierul Toma spune ca acest proiect a fost gandit si realizat sub indrumarea  doamnei Popa, directoarea gradinitei,  si drept recompensa pentru contributia sa   a fost revocata din functie. Recomanda executivului sa promoveze aceste proiecte la nivelul localitatii prin afisarea  indicatorilor economici , a termenelor de executie  si a planselor de arhitectura  pe bannere si pe panourile  de afisaj  care acum sant libere.

Se supune la vot  si se aproba cu unanimitate de voturi.

 

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea noilor indicatori economici ai proiectului  Extindere linie troleibuz  Timisoara – Dumbravita, lucrare realizata in parteneriat cu  Municipiul Timisoara  si Consiliul Judetean Timis.

Se prezinta raportul  serviciului de dezvoltare si raportul de specialitate  al comisiei economice.

Consilierul Toma arata ca  s-a depus la primariile  Timisoara si Dumbravita  de catre Asociatia DUNOS,  in numele cetatenilor,  o solicitare de modificare  a  Acordului de parteneriat prin care se solicita:

 •     amenajarea in perimetrul  statiilor de troleibuz ce vor fi construite de pe teritoriul Dumbravitei a unor  parcari pentru  biciclete  in  scopul de a facilita accesul locuitorilor din zonele noi la acest mijloc de transport 
 •     dreptul de administrare a statiilor de troleibuz ce se vor construi pe  teritoriul comunei Dumbravita  sa apartina si  primariei Dumbravita   ( in prezent dreptul de administrare revine in exclusivitate  Timisoarei)

Arata ca, in prezent, este in dezbatere publica  PUG-ul Timisoarei si solicita executivului sa poarte  o discutie cu  Primaria municipala pentru a  realiza odata  cu proiectul de extindere a liniei de troleibuz  si  o largire  ( trecere de la 2 la 4 benzi ) a tronsonului de strada cuprins intre  sensul giratoriu de la Kaufland si sensul giratoriu de la intrarea in Timisoara  pentru a fluidiza traficul .

Primarul Malac Victor  spune ca a primit solicitarea Dunos  si a avut o convorbire telefonica cu primarul  Robu   care a spus ca  o modificare in acest moment a Acordului de parteneriat  ar conduce la o noua intarziere  a demararii proiectului,  lucru ce nu este de dorit.

In privinta fluidizarii traficului la iesirea din localitate  spune ca a solicitat primariei Timisoara sa  renunte la sensul giratoriu de la intrarea in Timisoara, urmand ca odata cu demontarea liniei electrice de 200 Kv  sa se realizeze si largirea strazii.

Arata deasemenea ca  cu data de 01.10 2012 vor incepe asfaltarile in localitate  si  se are in vedere asfaltarea cu prioritate a strazii Ferventia spre Selgros  si a strazii Mesteacanului  care  descarca o parte din traficul spre Timisoara.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate.

 

9. Proiect de hotarare pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dumbravita in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale din localitate.

Presedinta de sedinta  arata ca in acest scop  directorul scolii Nicola Adrian a depus doua referate , unul in care prezenta faptul ca   in consiliul scolii , Consiliul local  are dreptul la 2 reprezentanti  si al doilea in care precizeaza ca are dreptul la un reprezentant. S-a depus deasemenea de catre consilierul Agoston Odon un memoriu in care se argumenteaza ca in context cu noua lege a invatamantului   consiliul local are dreptul la 3 reprezentanti.

Se prezinta si raportul de specialitate al comisiei nr. 3 – de cultura si invatamant  care a facut 3 nominalizari pentru reprezentarea  CL in consiliul scolii , respectiv Szilagyi Geza, Agoston Odon si Hategan Ioan.

Consilierul Agoston Odon arata ca in conformitate cu Noua lege a invatamantului, in consiliul local trebuie sa fie 3 reprezentanti ai  CL.

Consilierul Nicola Adrian , directorul scolii  arata ca in ultima adresa primita de la Inspectoratul Scolar Timis, se precizeaza ca   normele de aplicare a noii legi a invatamantului nu au aparut si in acest context se aplica vechile norme, deci in consiliul scolii ,CL va avea un singur membru.

Consiliera Denes propune ca din consiliul scolii sa faca parte  Szilagyi Geza

Consilierul Sperneac Adrian propune  pe Hategan Ioan

Consilierul Toma  propane pe Agoston Odon.

Se supune la vot si este ales  consilierul Hategan Ioan cu 9  voturi pentru si  doua voturi impotriva.

 

10.  Cereri  depuse.

Se prezinta cererea Societatii  SC Maripa SRL  pentru concesionarea unei suprafete de 13 000- 15 000 m2 de teren in intravilanul comunei pentru  Construirea unei  Pensiuni pentru batrani.

Reprezentantul Societatii spune ca  firma are experienta in aceste activitati, ca au construit in Franta un  astfel de proiect  care functioneaza cu succes si ca dintr-o astfel de investitie , utila comunitatii,  au de castigat ambele parti. Propune chiar si un parteneriat intre   Sc Maripa  si  Primaria Dumbravita  pentru realizarea  proiectului.

Consilierul Sperneac  spune ca va fi greu de gasit o locatie potrivita tinand cont ca pentru o astfel de activitate trebuie obtinut acordul vecinilor.

Consilierul Agoston spune ca  astfel de solicitari trebuie tratate unitar avand in vedere faptul ca au mai existat solicitari de concesionare teren care au fost respinse.

Consiliera Denes spune ca  este mai urgent sa construim locuinte sociale pentru tineri decat camine pentru batrani.

Consilierul Kadar Gheorghe spune ca  rezerva de teren a primariei este foartre redusa  si propune  rezolvarea cu prioritate a  problemelor de fond funciar.

Consilierul Toma spune ca   in mandatul trecut  in calitate de presedinte al comisiei sociale a promovat un astfel de proiect  si  in acest sens exista o hotarare de consiliu pentru realizarea unui astfel de proiect  pe o suprafata de teren  ( in locatia rezervata pentru piata de animale ) de aproximativ  10 000 m2, proiect care nu a fost realizat din lipsa de fonduri . Propunerea de fata este foarte binevenita   si are toata sustinerea sa  cu conditia realizarii in prealabil a unui studiu de fezabilitate   si a unei oferte de  parteneriat  in conditii legale  si  reciproc avantajoase.

Primarul Malac Victor  spune ca propunerea  consilierului Toma este buna  si urmeaza sa stabileasca impreuna cu  reprezentantul firmei pasii urmatori daca  are sustinerea consilierilor.

Toti consilierii prezenti si-au dat acordul pentru aceasta solutie.

Se prezinta cererea Domnului  Shapour Berenji, membru Dunos  in  numele a 10 locuitori din zona Cora  care  solicita rezolvarea unor probleme  din cartier

- Iluminatul stradal

- Canalizarea in zona

- intretinerea strazilor pietruite

- rezolvarea problemei cainilor comunitari

-  rezolvarea problemei  ambroziei si balariilor.

Primarul Malac  spune ca se cunosc problemele  cu care se confrunta locuitorii din zona Cora  si  sant in atentia sa spre rezolvare.  Iluminatul il va rezolva in cateva zile,  se vor incepe si lucrarile pentru canalizare in varianta cu pompa  contra panta si va rezolva inainte de venirea iernii si intretinerea  strazilor  pietruite. Problema cainilor comunitari este mai complicata deoarece in prezent exista un contract cu firma Daniflor care aduna de doua ori pe luna  acesti caini de pe raza comunei dar exista reclamatii din partea unor asociatii de protectia animalelor ca aceasta firma omoara cainii respectivi prin infometare.  Se cauta solutii care sa multumeasca ambele parti. In privinta ambroziei si balariilor care pot provoca  incendii spune ca primaria a  achizitionat un utilaj pentru cosit dar acesta s-a defectat dupa o luna de folosire.

 Consilierul Toma  spune ca solutia pentru canalizarea din zona Cora  aleasa de domnul primar este una nefericita  deoarece este de neacceptat ca toate apele uzate de pe raza localitatii sa fie aduse spre canalul colector de pe strada principala, canal care va deveni intr-un timp foarte scurt  subdimensionat  si va conduce la refulari si  mirosuri insuportabile in cartierele din centrul localitatii. Propune  solutia unui canal colector, dimensionat  pentru dezvoltarea completa a localitatii, pe strada  Petre Tutea care va deversa  in canalul principal de la Selgros.

Primarul Malac spune ca solutia este buna dar nu a obtinut aprobarea de la Apele Romane  pentru realizarea ei. Pana se va gasi o alta solutie se va pune in aplicare solutia cu pompe contrapanta.

11. Diverse.

Shapor Berenji  solicita  cuvantul si dupa aprobarea consilierilor  arata ca  a participat la zilele Dumbravitei si a constatat ca   la Concursurile de ciclism si role  organizarea a lasat de dorit, lucru care a condus la nemultumiri  in randurile copiilor. A prezentat  cazul fiicei sale  care a ocupat locul 2 la ciclism si nu a primit nici cupa nici medalie aspect care a determinat-o sa planga. 

Consilierul Toma, cel care a initiat si organizat aceste concursuri  incepand din 2009 pana anul trecut, arata ca  si-a oferit sprijinul si experienta   Comisiei de sport pentru a  organiza in bune conditii aceste concursuri dar a fost refuzat. Spune deasemenea ca  in bugetul zilelor Dumbravitei a propus  si s-a aprobat pentru cele doua concursuri aceeasi suma ca si in 2024  si nu intelege cum au fost cheltuiti banii  motiv pentru care solicita executivului o informare in acest sens.

Viceprimarul MiKlos Arpad isi cere scuze pentru deficientele organizatorice  si promite ca pe viitor sa nu mai existe astfel de  incidente.

Primarul Malac  se angajaza sa prezinte un raport  asupra modului cum au fost cheltuiti banii la Zilele Dumbravitei.

Consilierul Sperneac  apreciaza ca festivitatile Zilelor Dumbravitei au fost superioare anilor anteriori  si felicita  executivul si consilierii care s-au implicat in organizare pentru aceasta reusita.

Consilierul Agoston Odon spune ca s-a primit de la prefectura o instintare prin care  3 consilieri locali din Dumbravita   sant incompatibili  fiind in conflict de interese  si solicita secretarei primariei sa prezinte aceasta adresa.

Secretara primariei confirma acest lucru si spune ca va prezenta un material in urmatoarea sedinta ordinara.

Consilierul Toma arata ca  in luna septembrie  expira PUG ul localitatii si din acest moment  nu se mai pot elibera autorizatii de constructie  si nu se mai pot aproba PUZ uri. Propune  elaborarea de urgenta   a temei pentru aghizitia unui nou PUG si  declansarea procedurii de achizitie.

Primarul Malac spune ca nu stie daca vom avea banii necesari  in buget avand in vedere ca un astfel de PUG  costa in jur de 100 000 euro.

Consilierul Toma spune ca se poate renunta la oricare alta cheltuiala din buget in favoarea PUG ului.

Nemaifiind alte probleme, sedinta se declara inchisa dupa  3 ore de dezbateri.

P1000354 300x225 Stenograma sedintei Consiliului Local Dumbravita din 27.09.2023

Related posts:

 1. Proces verbal al sedintei Consiliului Local Dumbravita din 30.08.2023
 2. Sedinta Consiliului Local Dumbravita - August 2012
 3. Sedinta extraordinara a Consiliului Local
 4. Sedinta Consiliu local=bugetul si PUG Dumbravita in 19.03.2023
 5. Sedinta ordinara a Consiliului Local Dumbravita

  14 Responses to “Stenograma sedintei Consiliului Local Dumbravita din 27.09.2012”

 1. Deci "in luna septembrie  expira PUG ul localitatii si din acest moment  nu se mai pot elibera autorizatii de constructie  si nu se mai pot aproba PUZ uri" iar raspunsul malacului e ca nu-i pasa? Practic asta va duce la stagnarea dezvoltarii comunei sau eventual la cresterea fenomenului infractional, noii proprietari de terenuri fiind fortati sa isi ridice casele fara autorizatii de constructie… chiar atata delasare din partea alesului?

 2. Cata ingalare din partea conducerii acestei comune "de cinci stele". Pai ce explicatie e si asta: "Datorita incadrarii gresite a unor indicatori economici". Asa vorbesc de parca e vina TVA-ul acela ca a fost uitat sa fie luat in calculul de proiect, nu a incompententilor de la finante care habar nu au sa-si faca munca cu responsabilitate. Eu propus sa fie dati afara si deschis un concurs pentru angajarea unor persoane capabile sa faca fata cerintelor de serviciu. Greselile astea costa luni daca nu ani de intarzieri, si cineva trebuie sa raspunda pentru ele. 

 3. Da ma, dar ai vazut ce artificii faine au fost ?! :) )

 4. Carcotasii s-au mutat de la prima la blogul asta. Va lipsesc numai bebelusele…..

  • draga Ana, nu am habar despre ce carcotasi vorbesti, nici despre ce bebeluse e vorba.  Am facut doua observatii legate de incompetenta unor angajati din primarie, iar Mircea a completat facand aluzie la modul cum consiliul local alege sa cheltuiasca bani pe un spectacol de artificii, cand atatea proiecte de infrastructura locala nu au finantare. Daca nu ai un comentariu critic constructiv sau factual iti sugerez sa te abti de la contributii puerile.

 5. Focul de artificii a fost platit din sponsorizari. Ma asteptam ca cineva din conducerea Dunos sa precizeze asta pentru a risipi banuiala ca la nivel inalt in Dunos se face politica PDL. Desi nu as fi vrut sa mai intervin imi fac datoria de cetatean si precizez ca la nivelul administratiei din Dumbravita se lucreaza pentru rezolvarea problemelor care au fost semnalate si pe acest site si anume:s-au forat doua puturi in zona de vest, s-a cheltuit o importanta suma pentru mobilarea scolii generale si s-a inceput constructia unui teren de sport in curtea scolii. Deasemenea s-au mutat utilajele din zona primariei intr-o locatie nou-amenajata si s-a inceput asfaltarea asa cum s-a promis. Desigur mai sunt si alte proiecte in derulare cum ar fi introducerea de internet gratuit in toata comuna cu fonduri europene, dar ma opresc aici in speranta ca, asa cum permanent se fac articole critice la adresa conducerii primariei tot asa se pot face informari despre lucrurile bune care se intampla in localitate.
   
   
   
   
   
   
   
   

  • Pai sa-si faca naibii un portal online unde sa-si etaleze maretele proiecte ( evident detaliate din punct de vedere al efortului financiar ) si sa faca si o sectiune prin care sa poata primi sugestii ( partea mai grea e sa le citesti si sa le iei in considerare ).
   P.S. Si va rog lasati prostiile cu Internet gratuit in comuna.
   Stima si respect.

  • Stimate domnule Uta,
    
   Vreau să lămuresc câteva aspecte, care poate nu sunt destul de clare:
   1. Dunos nu face la nici un nivel politica PDL, chiar dacă o parte din membrii sunt afiliați politic PDL.
   2. Vă rog sa recitiți stenograma ședinței de consiliu local, nu face referire la focul de artificii și vă mai fac încă o dată trimitere la secțiunea Membri pt clarificare.
   3. Misiunea noastră este de a conduce Dumbrăvița spre o asezare civilizată de nivel european prin implicarea responsabilă a locuitorilor ei în mod voluntar. Iar o localitate civilizată la nivel european are nevoie de o administrație transparentă.
   4. Critica este constructivă și în folosul locuitorilor comunității.
   Cu stimă,
   Octavian Oncioiu

  • 2 teme de meditatie pt d-l Uta
   Daca tot se dorea spectacol de lumini Nu era mai inteligenta o sponsorizare pentru becuri iluminate cu celule fotovoltaice. Sponsorul pe linga impactul pozitiv in comunitate pe care si-l putea promova o perioada mai mare de timp, contribuia si la reducerea costurilor cu energia electrica. Sincer ma doare sufletul cind vad cum se duc pe apa sambetei banii cu energia electrica  utilizata pt iluminarea parcului. 
   Referitor la proiectul de internet gratis sunt f curios daca  considerati justificata suma de 35.000 de euro pt 3 hotspoturi si 2 camere web. Un google search va spune cit costa aceste 5 echipamente iar conectarea lor la serviciul de date in astfel de cazuri se face prin intermediu unor firme de telecomunicatii prezente in comuna  rds, upc sau romtelecom la care se achita un abonament lunar 
    
    

   • E posibil sa aveti dreptate domnule Mionescu in ceea-ce priveste spectacolul de lumini. Nu stiu in ce conditii s-a facut sponsorizarea, din cate stiu sponsorul poate decide in ce fel se cheltuiesc banii, oricum mie mi-au placut artificiile nu mai vorbesc de copiii prezenti la manifestare. Cat priveste cealalta chestiune mi-e greu sa ma pronunt fara sa cunosc detaliile. Sistemul a fost instalat pe vremea cand primar era d-l Geza pe care-l stiu foarte zgarcit (in sensul bun) in cheltuirea banilor publici. Oricum, din cate imi dau seama sunteti o persoana bine informata, n-ar fi rau sa mergeti personal sa discutati cu primarul care este o persoana foarte deschisa la propuneri constructive.

 6. Misiune onoranta, din pacate doar la nivel declarativ. Nimeni din conducerea Dunos nu a luat pozitie fata de comentariile jignitoare si limbajul vulgar al unor "asa zise persoane" care dau lectii pe acest site, de aici banuiala ca la nivel inalt se face politica PDL. Comentariul meu a fost moderat cam o zi, de aici trag concluzia ca toate comentariile sunt moderate, in consecinta toate postarile anonime care trec de moderatori pot fi considerate ca fiind ale Dunos. Sper sa nu fiu inteles gresit, eu nu sunt dusmanul Dunosului, am cunoscut cateva persoane din Dunos pentru care nutresc in continuare sentimente de respect si am mai mentionat cu alte ocazii pe d-na Sere si d-l Stoica ale caror pozitii echilibrate si constructive le apreciez. Si sunt convins ca majoritatea persoanelor din Dunos sunt bineintentionate, trebuie doar sa gasiti o modalitate corecta de a administra site-ul. Si ca sa va raspund la punctul 4, cu toata stima domnule Onicioiu as vrea sa va atrag atentia ca este o mare deosebire intre critica si critica constructiva. Critica nu este constructiva domnule Onicioiu, ea poate fi constructiva daca este facuta cu onestitate si cu buna credinta. Critica poate fi chiar distructiva uneori si acesta-i motivul pentru care ma vad nevoit sa intervin si eu pe acest site.
  Cu stima, Ilie Uta

  • Stimate domnule Uta,
   Cu tot respectul, dar NU puteți fi obiectiv în aprecierea articolelor publicate, datorită relației cu primăria Dumbrăvița. Din  păcate adevărul supără si atunci persoane "bine" inteționate trebuie să intervină pentru a pune călușul celor care își exprimă liber opinia despre realitățile din comunitate sau administrație.
   Comentarii de genul. vă citez,  " limbajul vulgar al unor "asa zise persoane" care dau lectii pe acest site, de aici banuiala ca la nivel inalt se face politica PDL" , vor trebui moderate cu atenție pentru că jigneste un grup de oameni, pot înțelege: membru PDL=persoană cu limbaj vulgar.
   Cu stimă,
   Octavian Oncioiu

   • Imi rastalmaciti vorbele domnule Onicioiu, nici gand sa pun la indoiala onorabilitatea membrilor PDL, am sa repet, ma refeream la faptul ca postand comentarii anonime jignitoare, gen:Malacu sau vulgare, gen: miroase a c…t de fapt va asumati aceste comentarii si ma refer strict la cei care au acces la administrarea site-ului. Chiar daca odata am avut un schimb de replici cu d-l Toma pe niste teme punctuale eu il consider o persoana cu niste calitati profesionale deosebite si se bucura de respectul meu ca si consilier al primariei, nu sunt tot timpul de acord cu stilul comunicativ al domniei sale, dar acesta este un drept al meu democratic de a nu fi de acord cu cineva. Si pentru ca ati adus vorba de relatia mea cu primaria ati fi uimit sa aflati de cate ori am avut eu contradictii chiar si cu fostul primar, domnul Geza pentru ca obisnuiesc sa-mi spun franc punctul de vedere si cu toate acestea ne respectam reciproc. Faceti prea mult caz de relatia mea cu primaria, am fost angajat al primariei timp de 3 ani si am lasat un loc de buna-ziua, nu am niciun fel de relatie speciala, dar daca vreau sa aflu ceva mi se deschid toate usile pentru ca daca am oferit respect primesc asemenea. Asta apropo de transparenta. Si la diferitele manifestari din comuna sunt chemat sa organizez concursuri de sah pentru ca asta mi-e jobul, fara a pretinde vreo recompensa baneasca asta ca sa la raspund corespondentilor anonimi care vorbesc de capusala. Sper ca de data asta am fost destul de clar.

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

   
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024