Feb 182017
 

masa de sedinte niqy CONVOCARE SEDINTA DE CONSILIU FEB 2017

In data de Joi 23.02.2024 cu incepere de la ora 17.30, la sediul Primariei Dumbravita, va avea loc sedinta Consiliului Local cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL 61/21.12.2016 privind proiectului ,, Holding alive fields in the domain of traditions and customs"

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor proiectului ,, Joint strategy for waste water management in the area of Danube Hydrological basin"

3. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de colectare si transport a deseurilor

4. Proiect de hotarare privind autorizarea primarului in vederea semnarii ,, Pactului Primarilor, initiativa a Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de CO2

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Pogramului de Imbunatatire a eficientei energetice pentru unitatea administrativ teritoriala Comuna Dumbravita

6. Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare a Consiliului Local Dumbravita referitor la administrarea societatilor comerciale din subordinea Consiliului Local

7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 26/18.08.2016 privind proiectul ,, Modernizare strazi in comuna Dumbravita-11,3 km "

8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 47/29.11.2016 privind proiectul ,, Modernizare strazi in comuna Dumbravita -15 km"

9. Proiect de hotarare privind aprobare denumire strazi - PUZ aprobat prin HCL 49/28.05.2015

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 85/12.11.2013 privind aprobarea Regulamentului local privind publicitatea stradala in comuna Dumbravita

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Actiune Locala sau lucrari de interes public

12. Proiectd e hotarare privind aprobarea temei de proiectare ,, Extindere, modernizare, reabilitare sediu Primarie- subprogram Modernizarea satului romanesc

13. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei amenajare piata agroalimentara

14. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 65/25.06.2015 privind constructia Caminului Cultural Dumbravita

15. Discutarea cererii formulate de SC FIL Kad Srl 

16. Diverse

La adresele de mai jos veti putea gasi o parte din inscrisurile care insotesc proiectele de hotarare aduse la cunostinta consilierilor locali

Convocator sedinta de consiliu

Regulament local de publicitate stradala

Program de imbunatatire a eficientei energetice

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>