Mar 082017
 

masa de sedinte niqy CONVOCARE SEDINTA DE CONSILIU MARTIE 2017

In data de Marti 14 martie 2017, cu incepere de la ora 17.30, la sediul Primariei Dumbravita, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Dumbravita cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea temei de proiectare ,, Modernizare strazi in comuna Dumbravita" 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ,, Modernizare strazi in comuna Dumbravita"

3. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei ,, Extindere, Modernizare, Reabilitare sediu Primarie- subprogram Modernizarea satului romanesc"

4. Proiect de hotarare privind aprobare tema de proiectare ,, Modernizare stadion, extindere caldire, realizare instalatie nocturna, comuna Dumbravita "

5. Proiect de hotarare privind aprobare investitie ,, Modernizre stadion, extindere cladire, realizare nocturna, comuna Dumbravita "

6. Proiect de hotarare aprobare investitie ,, Statie de tratare, aductiuni, magistrale de apa pentru comuna Dumbravita"

7. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.3 la actul constitutiv si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Polul de Crestere Timisoara"

8. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului colectiv de munca la SC Dumbravita Investitii Srl  pentru perioada 2017-2018

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului colectiv de munca la SC Aqua Dumbravita Srl pentru perioada 2017-2018

10. Proiect de hotarare pentru preluarea terenurilor cu destinatie de drum in domeniul privat al comunei Dumbravita

11. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru extinderea intravilanului in baza documentatiei avand ca beneficiar pe Papp Ana, Dascal Bogdan, Dascal Oana Simona

12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 53/2016 privind incasarea impozitelor si taxelor online

13. Informare cu privire la solicitarile depuse de catre insp. sup. Sperlea Claudiu; preot Crasovan Adrian; Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Dumbravita; Asociatia Club Sportiv de Ciclism Dumbravita

14. Discutarea cererilor depuse de catre : Bugarschi Iota; Basca Ioan; Tanas Sorin; Bresan Lucretia; Malita Mileva Maria referitoare la PUG Dumbravita

15. Diverse

Documentele de fundamentare care sustin proiectele de hotarari de consiliu le puteti gasi mai jos:

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>