Apr 102016
 

consiliu local dumbravita 115x150 CONVOCARE SEDINTA DE CONSILIU LOCAL PENTRU LUNA APRILIE 2016

In data de joi 14 aprilie 2016, cu incepere de la ora 17.00,  la sediul Primariei Dumbravita, va avea loc sedinta Consiliului Local Dumbravita pe luna Aprilie cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotarare  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

2. Proiect de Hotarare privind modificarea HCL 124/2015 privind aprobarea tariferlor si a gratuitatilor acordate unor categorii de cetateni pentru transportul public local

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala la Centrul de Zi pentru ingrijirea copiiilor in comuna Dumbravita

4. Proiect de Hotarare privind Infiintarea Centrului de zi pentru Ingrijirea Copiilor in comuna Dumbravita si aprobarea statului de organizare si functii

5. Proiect de Hotarare privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea intereselor Primarului in dosarul 1545/30/2016 al Tribunalului Timis

6. Proiect de Hotarare privind schimbarea destinatiei unei parcele de teren nr. cad 77/1/5-6/2/2/20

7. Diverse

Proiectele de hotarare si documentele de fundamentare le puteti gasi mai jos, dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>