Sedinta Consiliul Local Dumbravita

 Posted by on 25 februarie 2014
Feb 252014
 
consiliu local dumbravita-115x150

CONVOCATOR

In temeiul art. 39 din Legea nr. 215/2001 republicată, se convoacă toţi consilierii locali pentru data de 27.02..2014, orele 17,30 la sediul Primăriei, pentru a lua parte la şedinţa ordinară a Consiliului local DumbrăvIţa cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului de 52.706,56 lei si aprobarea folosirii sumei de 100.000 lei pentru sectiunea dezvoltare a bugetului local;
2. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de salubrizare pentru anul 2014;
3. Proiect de hotarare privind participarea Comunei Dumbravita la „Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis- APDT Timis;
4. Proiect de hotarare privind intabularea cimitirului de pe raza Comunei Dumbravita;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2014;
6. Discutarea Adresei cu nr. 1354/30.01.2014 a Institutiei Prefectului Judetului Timis si Raportul Secretarului cu nr. 2099/13.02.2014;
7. Raportul de activitate al viceprimarului Miklos Arpad pentru anul 2013,
8. Discutarea cererilor depuse
9. Diverse;

Documente I 270214, Documente II 270214, Documente III - 270214

 

SpradTheWord Sedinta Consiliul Local Dumbravita
Arrow Sedinta Consiliul Local Dumbravita
5 Sedinta Consiliul Local Dumbravita3 Sedinta Consiliul Local Dumbravita

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>