Mar 162014
 
sedinta de consiliu

Convocator

In temeiul art. 39 din Legea nr. 215/2001 republicată, se convoaca toţi consilierii locali pentru data de 18.03.2014, orele 17.30 la sediul Primăriei, pentru a lua parte la şedinţa ordinară a Consiliului local Dumbrăviţa cu următoarea `

ORDINE DE Zl:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local perttru anul 2014 ;
2. Proiect de hotarare privind atribuire denumire de strazi in Comuna Dumbravita;
3. Proiect de hotarare privind studiu de fezabilitate- modernizare strazi;
4. Proiect de hotarare privind renuntare drum in favoarea Comumei Dumbravita;
5. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului admilnistratorului societatii Dumbravita investitii SRI ; `
6. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei SC AQUA DUMBRAVITA SRL;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei SC. DUMIBRAVITA INVESTITII SRL;
8. Proiect de hotarare privind extindere retele electrice in Comuna Dumbravita;
9. Raport de Gestiune al Societatii Dumbravita Investitii SRL; `
10. Informare privind Decizia nr. 5/2014 a Camerei de Conturi a Judetului Timis;
11. Discutarea cererilor privind pe dl. Ciobanu Paul si Goldis Diana;
12. Diverse.

Documente sedinta: doc 1 doc 2 doc 3

SpradTheWord Sedinta ordinara consiliu local Dumbravita
Arrow Sedinta ordinara consiliu local Dumbravita
5 Sedinta ordinara consiliu local Dumbravita3 Sedinta ordinara consiliu local Dumbravita

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>