Apr 172014
 

tastatura 2 STENOGRAMA SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL  DUMBRAVITA DIN LUNA APRILIE 2014

La sedinta ordinara de joi 10.04.2023 au participat toti consilierii ,  primarul, secretara,  jurista  CL, contabila Rosu Carolina , arhitecta Nistoran, inspector personal Aivanesei Carmen , inspectori dezvoltare  Nicolae C , Gall L  si 3 membri Dunos.

Sedinta a fost condusa de  consilierul  Miklos   Arpad

Pe ordinea de zi au fost  initial 12 puncte.

Consilierul Nicola  A. propune completarea ordinii de zi cu un PH  pentru alocarea sumei de 2000 lei in vederea  acordarii unor cadouri de Paste pentru un numar de 20 de copii defavorizati social  din localitate.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Consilierul Toma Iulian   propune suplimentarea ordinii de zi cu  discutarea cererii depuse de Asociatia Dunos  referitor la aplicarea HCL nr. 12 /30.08.2012

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Consiliera Denes  propune  acordarea unor ajutoare banesti  bisericilor Catolica si Reformata , sume prevazute in bugetul pe anul 2014.  Propune deasemenea  introducerea pe ordinea de zi a unui PH privind aprobarea sumei de 5000 lei  din bugetul culturii pentru organizarea in luna mai a unui concurs  de desen si pictura.

Se aproba in unanimitate.

Arhitecta Nistoran propune scoaterea de pe ordinea de zi a  punctului 10 privind PH  pentru aprobarea unui PUZ din lipsa de documente .

Se aproba in unanimitate.

Se incepe dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi.

1.  Aprobarea participarii comunei Dumbravita in calitate de partener principal in localitatea Szentes – Ungaria in cadrul proiectului Sportul- un instrument de dezvoltare a ofertei turistice transfrontaliere .

Inspectorul de dezvoltare  Gall  prezinta proiectul care reprezinta de fapt construirea unei Sali polivalente in localitate cu finantare mixta : 56% din fonduri europene si 46 % din fonduri locale iar termenul de finalizare al proiectului este sfarsitul anului 2015..

ConsilierulToma arata ca  in calitate de initiator al proiectului, proiect aprobat inca din anul 2009, sustine finantarea acestuia  dar,   nu este de acord  in totalitate cu varianta tehnica propusa . La inceputul anului 2012,  cand a fost demarat  studiul de fezabilitate pentru finantare regionala,   a fost consultat de primarul de atunci in privinta variantei tehnice  si au fost analizate doua modele , unul din Ungaria  si unul din  Serbia. Acuma  constata ca a fost ales modelul unguresc   care prezinta cateva  greseli. Solicita marirea locului de scaune in sala de la 200  la minim 500 si ridicarea nivelului ferestrelor de la cota  1 metru la cata 4 metri pentru o mai buna iluminare naturala , economie de energie  si protectia salii. Precizeaza ca aceste modificari pot fi facute in aceasta etapa deoarece parametrii principali : pretul si  suprafata construita  nu se modifica.

Primarul Malac spune ca in  momentul preluarii mandatului  aceasta era solutia tehnica  dar, considera ca propunerile consilierului Toma sant pertinente  si se angajeaza sa le  ia in considerare  la ultima discutie cu proiectantii. Arata ca pentru implementarea proiectului  vor trebui alocate din bugetul local fonduri in valoare totala de 650 mii euro din care  in anul 2014  suma de 100 mii euro.

Contabila Rosu C. arata ca  prin redistribuire de la alte investitii se poate asigura suma necesara in acest an pentru inceperea lucrarilor.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate cu modificarile propuse .

2.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Contabila Rosu C arata ca pentru finantarea  Salii polivalente  a  propus redistribuirea unor sume in cadrul bugetului si  solicita  consilierilor sa aprobe   noul buget rectificat.

Se supune la vot  si se aproba  cu 14 voturi pentru si o abtinere.

3.  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014.

Inspectorul de personal Carmen Aivanesei arata ca urmare comunicarii de la  institutia prefectului  schema de functionare a aparatului primarului a fost majorata cu 4 posturi pentru anul 2014. Propune ca aceste posturi sa fie distribuite astfel  : 

- La impozite si taxe   - 1 post

- La  comp. administrativ – 1 post

- La compartimentul agricol – 1 post

- La Servicii publice comunitare -1 post

Consilierul Toma arata ca in Comisia nr. 3  a fost analizata organigrama  in prezenta doamnei Aivanesei si au fost facute alte propuneri in baza unor argumentatii foarte pertinente (respectiv functionarea deficitara a anumitor  compartimente  in cadrul primariei). Propunerile   au fost  : 2 posturi la administrativ si 2 posturi la Servicii publice comunitare . Arata deasemenea ca  in comisia 3 s-a  propus  constituirea  Politiei locale in Birou  si organizarea de urgenta a unui concurs pentru ocuparea functiei de sef birou  deoarece acest compartiment este total dezorganizat si nefunctional.

Primarul Malac arata ca la impozite si taxe are nevoie de mai multe persoane  ( in prezent sant 3 ) deoarece nu are cine sa se ocupe de recuperarea  creantelor  ( inpozitelor si taxelor neplatite ) .

Consilierul Kadar sustine  ca recuperarea creantelor este foarte importanta deoarece avem sume mari  neincasate ( aproximativ 3 milioane lei )  si este necesara suplimentarea cu un post in acest  compartiment.

Consilierul Toma  in dreptul la replica spune ca  prin unificarea compartimentului Taxe   cu  Biroul Contabilitate la care se va ocupa in curand si postul de sef birou,  post care este liber de 2 ani  , se poate organiza o functionare mai eficienta a ambelor servicii publice fara a creste numarul de posturi. Propune deasemenea  demararea   incasarii ON LINE a impozitelor si taxelor . In ceea ce priveste recuperarea creantelor spune ca  cele mai mari  ( 80% din valoare ) sant la un numar de 4-5 firme si acestea pot fi recuperate foarte usor prin executare silita  dar nu se doreste acest lucru.

Consiliera Denes arata ca in comisia 3 s-a stabilit ca  cele 13 posturi platite din fondul de salarii al primariei  posturi ocupate de  salariati care presteaza diverse servicii  pentru scoala  ( ingrijitori gradinita, soferi , personal curatenie ) sa fie trecute  la SC Dumbravita  Investitii  si sa fie salarizate printr-un contract de prestari servicii.

Se aproba in final  varianta cu  un post la impozite si taxe , 2 posturi la administrativ si 1 post la Servicii publice comunitare. Se aproba propunerile privind infiintarea  Biroului  Politiei locale  si salarizarea celor 13 persoane prin SC Dumbravita Investitii.

Se voteaza cu unanimitate de voturi.

4.  Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului Local Dumbravita  in dosarul civil nr 11063/30/2013 din 19.11.2013  avand ca obiect anulare act administrativ  , dosar in care  Asociatia Apa Canal Dumbravita  are calitatea de reclamat iar Consiliul Local Dumbravita calitatea de parat.

Consilierul  juridic  Marinki  Diana arata ca  in aceasta cauza  nu se mai pot solicita termene , ca dansa nu are capacitatea de a reprezenta unitatea   si solicita aprobarea consiliului pentru angajarea unui avocat.

Consilierul Sperneac arata ca in acest moment este foarte tarziu pentru a mai angaja un avocat in acasta cauza   si  propune angajarea acestuia pentru urmatoarea instanta.

Consilierul  Toma  arata ca  in calitate de initiator al preluarii  retelelor de apa si canal in  patrimoniul   public al  UAT  Dumbravita  sustine aceasta cauza  dar a constatat ca intampinarea facuta la actiunea initiata de Asociatia lui Szilagyi  este incompleta si superficiala. Considera ca trebuia  insistat pe inregistrarea nelegala si abuziva a acestor retele  in patrimoniul Asociatiei  de catre Szilagyi Geza  care in momentul respectiv se afla intr-un grav conflict de interese  fiind si Presedintele Asociatiei  si Primar in acelasi timp, lucru care i-a permis sa  procedeze in interesul sau personal  nu in interesul comunitatii.

Consilierul Kadar spune ca  sustine angajarea unui avocat avand in vedere  importanta cauzei.

Primarul Malac arata ca daca se pierde acest proces  lucrurile se complica foarte mult  si de aceea este nevoie de o aparare puternica  insistand pentru angajarea unui avocat cu experienta.

Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si 3 abtineri .

5.   Proiect de hotarare privind trecerea lacului de acumulare in domeniul public al comunei Dumbravita.

Consilierul Sperneac arata ca lacul este in proprietarea Statului Roman si in administrarea  Directiei Nationale a Apelor si Padurilor. In aceste conditii  nu poate fi preluat in administrarea  UAT Dumbravita printr-o hotarare de consiliu local .

Consilierul Toma , initiatorul proiectului spune ca  stie foarte bine acest lucru  si prin proiectul de hotarare propune  demararea procedurilor legale  pentru preluarea lacului  in domeniul public  sau in administrarea  comunei Dumbravita,  fie chiar si printr-o hotarare de guvern.  

Consilierul Kadar  arata ca    lacul nu ara valoare foarte mare deoarece este poluat cu apele  uzate   ale localitatii Giarmata si nu va putea fi folosit  pentru agrement.

In replica  consilierul Toma arata ca aceasta resursa a localitatii este foarte prost gestionata in prezent  dar, in momentul  preluarii in patrimoniul localitatii  se poate initia   un proiect de mediu pentru decolmatare, epurare   si amenajare in scopuri  multiple : sursa de apa  nepotabila, agrement,  sport ,  pescuit, turism. Insista foarte  mult ca  tema lacului sa constituie un punct distinct in PUG ul localitatii pentru a putea fi  realizata in concordanta cu asteptarile locuitorilor.

Consilierul  Samfira arata ca si in momentul de fata lacul constituie un punct de atractie pentru foarte multi cetateni ,nu numai din localitate , dar acestia vin , stau  putin si pleaca  din lipsa de oferte  de  agrement si relaxare.

Primarul Malac spune ca este de acord cu proiectul si va incepe procedurile  de preluare  daca acesta va fi aprobat.

Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere.

6.  Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 2  la actul constitutiv si la statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara.

Inspectorul  Nicolae Constantin  prezinta documentul.

Nu sant comentarii .

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate

Consilierul Balasz Nagy  solicita aprobarea consiliului pentru a parasi sedinta deoarece are probleme de sanatate. Se aproba si  paraseste sala.

7.  Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 2000 de lei tanarului JOZSA Eduard pentru achizitionarea unui aspirator nazal.

 Consiliera Cservid L prezinta situatia  si spune ca in bugetul de sanatate sint fondurile necesare .

Nu sant alte comentarii.

Se supune la vot si se aproba  in unanimitate

8.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 de lei  Bisericii Ortodoxe Romane pentru realizarea sistemului de incalzire.

Consilierul Nicola A  arata ca   in baza unor prevederi  in bugetul anual  Biserica  ortodoxa a demarat lucrarile de realizare a incalzirii  .  Solicita atribuirea  banilor  in conformitate cu prevederea  stabilita  la intocmirea  bugetului.

 Primarul Malac arata ca  a convenit  cu reprezentantii cultelor ca in  fiecare an sa fie ajutata financiar cate  o biserica din localitate pentru a-si realiza lucrarile de reparatii si intretinere  . Anul acesta este randul bisericii ortodoxe  si propune consilierilor acordarea sumei solicitate.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

9.  Proiect de hotarare privind intabularea si inscrierea in CF a imobilelor cu denumirea de strazi.

Arhitecta Nistoran arata ca in lista de strazi care urmeaza a fi asfaltate  din bugetul national sant cateva care nu sant intabulate si in aceste conditii nu se poate primi finantarea . Este necesara hotararea CL pentru intabularea acestora.

Nu sant alte comentarii.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate

10.  Proiect de hotarare pentru alocarea sumei de 2000 lei   in vederea  acordarii de cadouri de paste  la 20 de copii din familii nevoiase.

Consilierul Nicola arata ca impreuna cu compartimentul social  s-a stabilit o lista cu 20 de copii care ar trebui ajutati cu ocazia Pastelui. Deasemenea suma necesara a fost obtinuta de la un sponsor deci nu va fi afectat bugetul localitatii.

Se supune la  vot si se aproba in unanimitate.

11. Proiect de hotarare  privind alocarea sumei de 4000 lei  Bisericii catolice .

Consiliera Denes  arata ca suma a fost prevazuta in bugetul local si  este solicitata de biserica  inainte de Paste.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

12. Proiect de hotarare  privind alocarea sumei de 5000 lei bisericii Reformate.

Consiliera Denes arata ca biserica implineste anul acesta 125 de ani  de  functionare si solicita  suma pentru organizarea aniversarii.

Se supune la vot si se aproba  in unanimitate

13. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea  in luna mai a unui concurs de desen si pictura pentru copii.

Consiliera Denes arata ca in Comisia 3 a fost propus si aprobat acest concurs pentru a stimula creativitatea artistica in randul copiilor .

Consilierul Toma arata ca este potrivit ca  la acest concurs  sa  fie invitati si artisti plastici din localitate pentru a-si expune  lucrarile .

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

14. Discutarea cererilor

Cererea Asociatiei Dunos privind aplicarea  HCL nr.12/ 30.08.2012.

 Consilierul Toma  arata ca la solicitarea  mai multor cetateni din localitate , Asociatia DUNOS  a initiat actiunea  PENTRU O DUMBRAVITA CURATA prin care  isi propune sa determine conducerea executiva a primariei sa puna in aplicare Hotararea nr 12 a Consiliului local din anul 2012 prin care  s-a stabilit sanctionarea tuturor proprietarilor  de pe raza localitatii care nu isi intretin  terenurile .

Dunos a prezentat o solicitare scrisa  Consiliului local si primariei  ,semnata de peste 100 de locuitori  prin care solicita inceperea de urgenta a  avertizarii si sanctionarii celor ce nu respecta aceasta hotarare  si publicarea in monitorul localitatii a numelor si sanctiunilor aplicate.

Primarul Malac  arata ca a inceput sa  amenajeze strada principala  si   promite ca in decurs de 2 saptamani va incepe  si amendarea celor ce nu respecta hotararile CL.

15.  Diverse

Consilierul Toma  solicita  Comisiei de sport  ( nr. 2 )  sa  organizeze prima zi a biciclistilor din acest an in data de   27 aprilie  (  prima duminica dupa  paste ).

Consilierul Gafton Sorin promite ca se va ocupa  de aceasta problema .

Sedinta se incheie la ora 20,30  dupa 3 ore de dezbateri.

INSCRISURI  UTILE

HCL 12 DIN 2012 

PETITIE PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HCL 12

SUSTINERE ACTIUNE PENTRU O DUMBRAVITA FRUMOASA

 

 

 

 

Comenteaza din contul Facebook

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>