Mai 022013
 

 

        

tastatura 21 STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 25.04.2023

   La sedinta ordinara de joi 25.04.2013  au participat 15 consilieri  ( consilierul Abalaru  a intarziat  40 de minute ), primarul,   secretara primariei , arhitecta  Nistoran Luminita, contabila Rosu Carolina, inspector personal, inginerul Gall de la compartimentul de Proiecte  europene si 2 arhitecti .

     Sedinta a fost condusa de  consilierul  Sperneac  Adrian.

     Pe ordinea de zi au fost  initial 13 puncte  asa cum am prezentat in convocator.

     Consilierul Toma Iulian propune suplimentarea ordinii de zi cu  PH pentru trecerea in patrimoniul comunei Dumbravita  a retelelor de apa si canalizare  care au fost inregistrate abuziv in patrimoniul Asociatiei Apa  Canal Dumbravita. Mentioneaza ca proiectul a fost depus in urma cu 3 luni, are avizul comisiei nr. 3  si intruneste toate conditiile pentru a fi cuprins pe ordinea de zi.  Se supune la vot si se voteaza  : 5 voturi pentru si 9 impotriva.

     Propune deasemenea scoaterea de pe ordinea de zi a PH pentru aprobarea bugetului pe 2013  deoarece nu a primit aviz favorabil din partea comisiilor 1 si 3.

   Se supune la vot  si se voteaza : 4 voturi pentru  si 10 voturi impotriva.

   Se supune la vot ordinea de zi    si se aproba cu 12 voturi pentru si 2 abtineri.

   S-a dat citire procesului verbal al sedintei extraordinare din 21 martie la care nu au fost  obiectii.

   Incepe dezbaterea problemelor in alta ordine decat cea  prezentata in convocator.

1.   Proiect de hotarare privind ACCEPTUL si SUSTINEREA participarii bibliotecii comunale Dumbravita la programul national Biblionet

Consilierul Nicola A  arata ca este vorba de un proiect European cu aplicare la nivel national  si Dumbravita a fost inclusa in acest program. Pentru a primi echipamentele respective este necesara o hotarare de consiliu.

Consilierul Toma   precizeaza  ca prin acest proiect primaria se angajaza sa asigure un spatiu  si  sa angajeze o persoana  cu norma intreaga  pe  5 ani cat este durata de functionare a proiectului costuri ce vor fi asigurate din bugetul local. Solicita informatii despre locatie , persoana si despre cuprinderea fondurilor in  buget.

Consilierul Nicola precizeaza ca este vorba de spatiul in care functioneaza biblioteca scolii, persoana este actualul bibliotecar  care este platit cu jumate norma de scoala si jumate norma de primarie iar celelalte costuri sant mici si vor fi suportate din bugetul scolii.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate

 

2.       Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ avand ca beneficiar pe LUCA Petru Adrian si JUDE Ovidiu.

Arhitectul care a intocmit PUZ ul prezinta lucrarea . O parte din consilieri solicita lamuriri  .

Dupa clarificarile date de architect  se supune la vot  si se aproba  in unanimitate.

 

3.   Proiect de hotarare privind reconfigurarea PUD avand ca beneficiar pe LUCA Petru Adrian

Se prezinta lucrarea   si nefiind intrebari se trece la vot.

Se aproba in unanimitate.

 

4.       Proiect de hotarare privind suplimentarea organigramei cu 8 posturi contractuale pe perioada implementarii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile

Inginerul Gall arata ca sant ,cu finantarea aprobata, mai multe proiecte europene care in total insumeaza 3,2 milioane euro, pe o durata de 3 ani  (2013- 2015 ) si pentru urmarirea realizarii acestora  si a intocmirii situatiilor pentru decontarea lucrarilor este necesara angajarea a 8 persoane  pe durata lucrarilor  , persoane ce vor fi platite din bugetul local.

Consilierul Toma arata ca  data fiind esalonarea lucrarilor de realizare a proiectelor  pe 3 ani propune angajarea a 5 persoane  care vor fi redistribuite  la alte lucrari  dupa incheierea primelor,iar in varfurile de activitati sa fie folositi alti angajati din aparatul primarului ( da ca exemplu  persoana de la achizitii publice ).

Primarul Malac V spune ca in aparatul primariei sant foarte putini angajati  si aceste proiecte ii dau ocazia de a mai angaja cateva persoane pentru a acoperi toate activitatile primariei si insista sa fie aprobat numarul maxim permis , adica 8 persoane.

Se supune la vot  si se aproba  PH asa cum a fost formulat cu  13 voturi pentru si 2 abtineri .

 

5.       Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al Societatii comerciale AQUA Dumbravita Srl.

Primarul Malac V arata ca asa cum a promis a venit din nou in fata consiliului pentru a aproba Regulamentul de functionare   si Organigrama pentru SC AQUA Dumbravita.

Consilierul Toma  apreciaza faptul ca in sfarsit  aceasta activitate va intra in normalitate  si deasemenea  apreciaza ca in organigrama s-a tinut cont de propunerile pe care le-a facut.

Se trece la vot  si se aproba cu unanimitate.

 

6.   Proiect de hotarare privind denumiri de strazi in comuna Dumbravita

Arhitecta Nistoran Luminita  propune  denumiri pentru 2 strazi ; in  parcela A191/1/1/2-3/21    strada Iasomiei  si in parcela  A191/1/1/2-3/14  strada Muscatelor.    

Nefiind comentarii se trece la vot si se aproba in unanimitate.

 

7.   Raport de specialitate privind incasarea creantelor fiscale

Contabila Rosu Carolina prezinta un raport din care rezulta ca in 2012 a crescut  gradul de recuperare a creantelor fiscale dar ,cu toate masurile luate,  mai sant de incasat inca impozite si taxe restante de aproximativ 3 milioane lei, atat de la persoane fizice cat si de la persoane juridice.

Primarul Malac V arata ca se urmareste indeaproape aceasta situatie  si se fac permanent demersurile legale pentru recuperarea creantelordeoarece este si o masura a Curtii de conturi in acest sens.

Nefiind alte comentarii , consiliul  apreciaza  informarea facuta  si se trece la punctual urmator.

 

8.   Informare privind situatia dosarelor aflate pe rolul instantelor in perioada martie-aprilie mai 2013

       Jurista consiliului local  prezinta situatia dosarelor in care este implicata localitatea la solicitarea in sedintele anterioare a unui grup de consilieri. 

       Consilierul Toma  constata din situatia prezentata  ca majoritatea actiunilor in instanta initiate de UAT  Dumbravita au fost respinse  si pune 2 intrebari  :

       1.Daca aceste sentinte de respingere au avut la baza  probleme de procedura  sau actiunile au fost lipsite de fond?

       2. In cazurile in care  actiunile aveau la baza recuperarea unor prejudicii si prin respingerea lor  a devenit imposibila recuperarea acestora, domnul primar are  intentia de a deschide noi actiuni in instanta  pe numele fostului primar ( ordonatorul de credite) sau a altor persoane vinovate  pentru recuperarea acestor prejudicii?

     La prima intrebare jurista raspunde ca nu au fost greseli de procedura, iar la a doua intrebare primarul Malac raspunde ca  este obligat de Curtea de conturi sa continuie actiunea de recuperare a prejudiciilor de la persoanele vinovate.

 

9.   Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2012

           Contabila Rosu C. prezinta  executia bugetara pe anul 2012

           Primarul Malac v  completeaza prezentarea cu  lucrarile de investitii care au fost realizare  si motiveaza  nerealizarea integral a listei de investitii  aprobata la inceputul anului 2012 prin faptul ca veniturile proprii au fost cu 4 milioane lei mai mici decat s-a prevazut. In ceea ce priveste asfaltarile de strazi spune ca in 2012 s-au afaltat 4 Km  si incepand cu mai 2013 se vor continua asfaltarile  si la restul de 3,4 Km  din lista de anul trecut.

            Consilierul Toma arata ca in ceea ce priveste executia bugetara pe anul trecut s-au continuat procedurile nelegale si netransparente de cheltuire a banilor publici ( finantarea televiziunii Behela prin Aociatia Dumbravita, finantarea echipelor de fotbal si tenis de masa prin Asociatia Club sportiv Dumbravita, plata salariului a 17 persoane  in mod nelegal acestea nefiind cuprinse nici in Organigrama Primariei , nici in organigrama Scolii gimnaziale, finantarea unor lucrari fara proiect , etc ) motiv pentru care  nu va vota pentru aprobarea executiei bugetare.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 3 abtineri

 

10.       Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anii 2008-2024

            Primarul Malac V arata ca in planul de masuri stabilit de Curtea de conturi   s-a precizat si masura aprobarii de catre consiliul local a executiilor bugetare pe anii 2008, 2009 ,2010 si 2024 deoarece  ordonatorul de credite de atunci, vechiul primar nu a prezentat consiliului  aceste executii bugetare  si nefiind hotarari de consiliu  pentru aprobarea acestor executii bugetare  nu se poate efectua descarcarea de gestiune.

         Consilierul Sperneac A  spune ca din punct de vedere Juridic, consiliul actual nu poate aproba executii bugetare din perioada cand acesta nu exista si in consecinta  Comisia nr 1 pe care o conduce    nu a dat aviz favorabil acestui proiect de hotarare.

        Consilierul Toma arata ca in mandatul anterior a solicitat in fiecare an  fostului primar sa prezinte in consiliu executia bugetara  si de fiecare data a fost refuzat spunandu-i-se ca executia bugetara o poate verifica numai Curtea de conturi. Din aceste motive a solicitat Curtii de conturi sa se pronunte asupra necesitatii aprobarii executiei bugetare de catre Consiliul local  si aceasta a stabilit  in  decizia anexata procesului verbal de control  in una din cele 37 de masuri necesitatea aprobarii executiilor bugetare de catre consiliul local. Face precizarea ca Bugetele pe anii respectivi au  continut foarte multe abateri de la regularitate si de la legalitate abateri  constatate de Curtea de conturi intr-un dosar de aproximativ  10.000 de pagini, motiv pentru care  recomanda consilierilor care nu cunosc activitatea administratiei locale din perioada respectiva sa nu aprobe aceste executii bugetare.

       Se supune la vot si se voteaza astfel :   un vot pentru, 3 abtineri si 11 voturi impotriva , deci proiectul de hotarare este respins.

 

11.       Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pe anul 2012 in valoare de 80.116 lei ( aproximativ  18.000 de euro)

           Contabila  Rosu C arata ca datorita incasarilor din ultimele zile ale anului 2012 , a ramas necheltuita o suma de aproximativ 80 000 lei si propune Consiliului local ,conform legii ,ca aceasta suma sa fie cheltuita in anul  2013 la acelasi capitol la care    s-au  facut economii  respectiv , Dezvoltare.

           Nefiind comentarii , se supune la vot si se aproba in unanimitate.

 

12.       Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

            Consilierul Sperneac  arata ca in Comisia economica s-a prezentat o varianta de buget  la care membrii comisiei au propus amendamente  varianta care nu a fost avizata decat cu conditia ca aceste amendamente sa fie cuprinse in forma finala a bugetului care va fi prezentata  plenului consiliului si intreaba contabila Rosu C daca in bugetul prezentat in sedinta sant  incluse acele propuneri  . Contabila raspunnde ca da , propunerile au fost incluse.

          Consiliera  Denes Ildiko arata ca varianta de buget prezentata in Comisia nr. 3  nu a fost aprobata si intreba daca propunerile de modificare propuse de Comisia nr. 3 au fost luate in considerare  la bugetul prezentat in  aceasta  sedinta .

         Contabila raspunde ca numai partial s-a tinut cont de propunerile comisiei nr. 3. Consiliera Denes insista ca  agenda culturala  sa fie cuprinsa in buget cu sumele prezentate in proiectul de hotarare aprobat in sedinta din luna martie.

        Consilierul Toma arata ca Bugetul localitatii este tratat cu aceeasi superficialitate ca si in anii precedenti, iar forma prezentata este la fel de netransparenta , neconforma si nelegala ca si bugetele prezentate de fostul primar Szilagyi. In primul rand arata ca pentru comisii s-a prezentat o forma de buget,  in materialele transmise prin e-mail consilierilor s-a prezentat o alta forma  iar in sedinta a fost prezentata o a treia forma  si nu intelege  care din ele este varianta ce urmeaza a fi votata azi.

       Niciuna din variante  nu contine lista de investitii ce urmeaza a fi realizate  in anul in curs.  Ca si in anii precedenti , o treime din bugetul local ( aproximativ 6,5milioane lei ) este cheltuit pe bunuri si servicii, adica bani risipiti dupa bunul plac al executivului.

       Nu se precizeaza in buget  de unde va fi finantata televiziunea locala care in varianta actuala de functionare nu aduce nicio contributie localitatii, nu se precizeaza cum vor fi finantate   cluburile sportive ale localitatii ( fotbal, tenis de masa , motociclism ) nu se stie cati Km de strazi vor fi asfaltati, cati Km de canalizare vor fi realizati , daca se va imbunatati calitatea apei , etc . In consecinta spune ca  pentru un astfel de buget  nu poate sa-si asume raspunderea.

     Consilierul Kadar spune ca  intr-adevar bugetul prezentat are multe lacune  dar el trebuie votat pentru ca in prezent  banii publici sant cheltuiti ilegal  nefiind aprobarea consiliului local. Propune primarului sa-si ia angajamentiul ca in cateva saptamani va prezenta lista lucrarilor de investitii pentru anul in curs.

    Primarul Malac arata ca aprobarea bugetului a intarziat foarte mult si sant probleme la Trezorerie cu decontarea cheltuielilor salariale. Nu intelege de ce contabila nu a prezentat si lista lucrarilor de dezvoltare deoarece aceasta a fost discutata si cuprinsa in buget. Promite ca va prezenta aceasta lista  intr-o sedinta viitoare.

  Consilierul  Samfira Ionel arata ca intarzierea aprobarii bugetului nu se datoreaza consilierilor  ci executivului care  avea sarcina sa-l prezinte. Precizeaza ca in forma de buget prezentata  sant sume foarte mari la capitolul  intitulat  Alte Cheltuieli  si solicita contabilei sa prezinte cum vor fi cheltuite acele sume. Contabila  spune ca aceasta este forma legala de prezentare a bugetului  si  domnia sa stie foarte bine ce contin acele cheltuieli. Consilierul Samfira solicita   in calitatea sa de consilier o lista explicita cu modul  de cheltuire a sumelor cuprinse la capitolul respectiv. Contabila spune ca nu poate prezenta o astfel de lista  pentru ca sumele se mai deplaseaza de la o activitate la alta in functie de prioritati.

    Consilierul Sperneac  nu intelege de ce s-a prezentat in sedinta o varianta de buget care nu a fost prezentata anterior consilierilor. Contabila spune ca a facut ultimele ajustari chiar in ziua sedintei. Consilierul Sperneac propune ca sa se aprobe bugetul prezentat  cu preluarea tuturor propunerilor inaintate de comisii.

    Primarul Malac arata ca intarzierea aprobarii bugetului se datoreaza faptului ca a fost afisat conform legii 30 de zile la sediul primariei pentru dezbatere publica.

   Consilierul Toma  propune amanarea  aprobarii  pentru o sedinta extraordinara  cu conditia ca in acea sedinta sa se prezinte un buget intocmit corect  cu avizul tuturor comisiilor, cu lista de investitii in anexa  si cu semnatura presedintelui comisiei economice pe fiecare pagina pentru a nu mai putea fi schimbat dupa bunul plac al executivului.

    Se supune la vot  Bugetul prezentat in sedinta si se aproba   cu 12 voturi pentru si 3 abtineri .

 

13.   Diverse

    Primarul Malac V  spune ca va fi necesara o sedinta extraordinara  marti 30.04.2013  pentru aprobarea prelungirii valabilitatii cursei speciale de transport in comun.

    Consilierul Agoston spune ca in programul comisiei nr. 3 este prevazuta organizarea unui Targ de Paste  si propune colegilor sa se ocupe domnia sa de aceasta actiune.

    Consilierul Toma intreaba cand vorfi reluate asfaltarile in localitate. Primarul Malac raspunda ca firma va relua lucrarile  dupa sarbatorile de Paste.

   Consilierul Nagy anunta consilierii ca  din partea Comisiei de sport , domnul Gafton se va ocupa de organizarea  Zilei biciclistilor de duminica  28.04.2013.

 

   Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi sedinta este declarata inchisa dupa 5 ore de dezbateri.

 

Related posts:

  1. STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 17.01.2024
  2. STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 21 MARTIE 2013
  3. Stenograma a sedintei consiliului local din data de 31.01.2024
  4. STENOGRAMA SEDINTEI DE CONSILIU 28.02.2024
  5. STENOGRAMA Sedintei CL din data de 22.11.2023

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

   
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024