STENOGRAMA Sedintei CL din data de 22.11.2023

 Articol scris de DUNOS on 30 noiembrie 2012
Noi 302012
 

La sedinta de joi 22.11.2023 au participat 13 consilieri , primarul, secretara primariei, si ca invitati, o arhitecta din primarie, un inspector financiar si un inginer de la serviciul dezvoltare. Au mai fost prezente doamnele Bozso Margareta si Cservid Mihaela in calitate de membrii supleanti pe listele PSD si UDMR in vederea validarii lor ca noi consilieri pe cela doua posture vacante. Din partea Dunos a participat doamna Goldis Diana insotita de 3 reprezentanti ai Facultatii de medicina veterinara din Timisoara.
Sedinta a fost condusa de consilierul Kadar Gheorghe. Acesta a propus consilierilor,in deschidere , sa declare sedinta inchisa ( fara accesul publicului ) avand in vedere ca pe ordinea de zi sant numai probleme organizatorice (de ordin intern). S-a supus la vot aceasta propunere si nu a fost aprobata.
Pe ordinea de zi initiala au fost 9 puncte asa cum am prezentat in convocator.
Consilierul Sperneac Adrian a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct respectiv : PH pentru reducerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului Centru de zi prin atragerea de fonduri de la ministerul dezvoltarii.
Consilierul Iulian Toma propune completarea ordinii de zi cu doua puncte, respectiv: Proiect de hotarare privind sterilizarea cainilor fara stapan si proiect de hotarare privind aprobarea zilei biciclistului ,proiecte inregistrate la secretariatul primariei cu 30 de zile inainte de sedinta, propuse de cei 4 consilieri ai comisiei nr.3 si care intruneau toate conditiile pentru a fi cuprinse pe ordinea de zi a sedintei ordinare.
Consilierul Sperneac Adrian spune ca PH nu au fost introduse pe ordinea de zi deoarece raportul de specialitate al Comisiei nr. 3 nu este valabil aceasta comisie fiind in perioada respectiva fara presedinte prin retragerea mandatului consilierului Szilagyi Geza.
In replica, consilierul Toma spune ca exista raportul favorabil al comisiei chiar daca primarul nu si-a facut datoria de a convoca sedinta extraordinara pentru completarea consiliului si facand abstractie de aceasta situatie, conform legii 215/2001, daca nu exista rapoartele comisiilor la un PH depus, dupa 30 de zile se considera ca acest PH a fost avizat favorabil in mod tacit.
Primarul Malac Victor justifica neconvocarea sedintei extraordinare prin prevederile legii 215/2001 care spune ca nu pot fi convocate sedinte extraordinare inaintea celei ordinare. Consilierul Toma precizeaza ca retragerea mandatelor celor 2 consilieri s-a facut in sedinta din 18 .10.2012 si trebuia convocata sedinta extraordinara in aceeasi luna pentru ca sa nu fie perturbata activitatea comisiilor.
Se supune la vot completarea ordinii de zi si se aproba doar propunerea consilierului Sperneac.
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea respectiva si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere ( Toma I )
Secretara primariei a dat citire procesului verbal al sedintei ordinare din luna octombrie . Au inceput dezbaterile pe probleme in ordinea prezentata in convocator.

1.Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 1 / 22.06.2023 privind alegerea comisiei de validare.
Presedintele de sedinta prezinta referatul prin care se arata ca urmare retragerii mandatelor de consilier domnilor Szilagyi G si Nicolae C, comisia de validare a ramas fara presedinte si secretar fiind necesara reconstituirea ei.
Sant propusi consilierii Hategan Ioan , Samfira Ionel si Abalaru Iulian. Se voteaza secret si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere consilierii Hategan Ioan si Samfira Ionel . Comisia se retrage pentru a-si stabili functiile . Se comunica consiliului rezultatele , respectiv: Presedinte al comisiei a fost ales consilierul Sperneac Adrian , iar secretar consilierul Nicola Adrian.
Consiliul valideaza cu unanimitate de voturi componenta comisiei de validare.

2. Proiect de hotarare privind validarea consilierilor Bozso Margareta din partea UDMR si Cservid Mihaela din partea PSD.
Se prezita referatul primarului prin care se arata ca cele doua personae sant pe listele de supleanti ale celor doua partide si intrunesc conditiile pentru a deveni consilieri. Comisia de validare preia documentele, le verifica si intocmeste procesul verbal prin care confirma cele prezentate in raport si recomanda consiliului sa valideze cele doua candidate.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

3. Depunerea juramantului de catre consilierii validati.
Intr-un cadru solemn ,cele doua persoane depun juramantul ,dupa care devin membre cu drepturi depline ale Consiliului local.

4. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 2 /22.06.2012 privind componenta consiliului local .
Urmare modificarilor survenite , se supune spre validarea consiliului local noua componenta a consiliului si se aproba cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 6 din 28.06.2023 privind constituirea comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta prezinta un referat prin care arata ca noii consilieri vor ocupa de drept locurile libere din comisiile 2 si 3 urmand ca acestea sa-si stabileasca prin vot deschis conducerile. Comisiile se retrag dupa care revin in plen si comunica rezultatele votului respectiv :
- Comisia nr. 2 Presedinte – Nagy Balasz
Secretar - Cservid Mihaela
- Comisia nr. 3 Presedinte - Denes Ildiko
Secretar - Bozso Margareta
Se valideaza cu unanimitate componenta celor doua comisii

6. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale
Presedintele de sedinta da cuvantul inspectorului din aparatul primarului pentru a prezenta propunerile privind impozitele si taxele locale pe anul 2013. Se propune ca acestea sa se mentina la nivelul anului 2012 daca intre timp nu apar alte reglementari din partea guvernului. Se propune introducerea ca taxa speciala in valoare de 3000 lei/ proprietar, contributia cetatenilor din cartierele noi pentru extinderea retelei de iluminat.
Presedintele Kadar Gheorghe spune ca apreciaza propunerea de mentinere a taxelor la nivelul anului 2012 avand in vedere greutatile prin care trece populatia datorita crizei economice. Considera potrivit introducerea taxei de 3000 de lei (ce reprezinta participarea de 60% a proprietarilor) pentru ca primaria nu are suficiente fonduri pentru a realiza singura dezvoltarea retelelor electrice in cartierele noi. Sustine ca exista deja o hotarare de consiliu in acest sens din anul 2005.
Consilierul Toma arata ca propunerea privind introducerea taxei speciale de 3000 de lei este ilegala si nu poate fi acceptata din urmatoarele considerente:
-aceasta suma nu reprezinta o taxa ci o participare a locuitorilor la dezvoltarea infrastructurii localitatii. Suma se poate incasa numai in urma semnarii unui contract de parteneriat intre primarie si cetateni cu obiective si termene si trebuie sa aiba la baza un proiect si un deviz din care vor rezulta, in mod sigur, sume diferite in functie de particularitatile zonei in care se face lucrarea. Precizeaza ca in bugetul pe anul in curs este prevazuta suma de 1.500.000 lei pentru electrificari rurale ceea ce inseamna ca exista fonduri in buget pentru astfel de lucrari.
Solicita domnului consilier Kadar care in mandatul anterior a fost presedintele comisiei economice si de urbanism si domnului primar Malac care a fost viceprimar, sa explice cu ce fonduri si conform caror prioritati au fost realizate retelele electrice , de apa si de gaz pe cele 100 de ha ale fostului primar Szilagyi Geza din zona lacului unde nu locuieste nimeni.
Primarul Malac spune ca aceste lucrari au fost realizate inainte de a fi viceprimar.
Consilierul Sperneac spune ca in comisia economica nu a fost introdusa aceasta propunere ( taxa de 3000 lei )si nu exista referatul de specialitate pentru a fi aprobata.
Consilierul Samfira Ionel prezinta situatia anormala care exista in localitate in ceea ce priveste taxa de record la canalizare taxa care in zona veche este de 200 lei iar in zona noua este de 1500 euro. Primarul spune ca aceste taxe sant incasate de Asociatia de apa si canal nu de primarie.
Consilierul Toma arata ca asociatiile care presteaza servicii publice comunitare trebuie sa fie autorizate de Consiliul local, sa posede licenta pentru serviciul prestat si sa utilizeze tarife aprobate de consiliul local si de Agentia Nationala de reglementare. Precizeaza ca niciuna dintre asociatiile care presteaza servicii comunitare in localitate nu indeplineste aceste conditii si solicita executivului sa analizeze de urgenta aceasta situatie si sa ia masuri pentru a intra in legalitate.
Primarul Malac spune ca are in vedere sa numeasca cate un consilier in aceste asociatii
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ( fara taxa speciala de 3000 lei ) si se aproba in unanimitate.

7. Proiect de hotarare pentru aprobarea denumirii de strazi noi.
Arhitecta primariei prezinta un referat prin care se propun urmatoarele denumire de strazi :
Apuseni, Libertatii, Victoriei, Diamant, Coral, Perlei, Opal, Rubin, Margaritar.
Consilierul Iulian Toma revine cu solicitarea de a se intocmi o harta a localitatii cu toate denumirile de strazi aprobate pana in present.
Arhitecta primariei spune ca se lucreaza la acea harta.
Se supun la vot denumirile propuse si se aproba cu unanimitate.

8. Proiect de hotarare privind reducerea cheltuielilor neeligibile la proiectul Centru de zi prin atragerea unor fonduri de la guvern.
Un inginer din serviciul de dezvoltare prezinta un referat prin care propune reducerea cheltuielilor neeligibile cu 357 800 lei respectiv: 334 200 lei la capitolul constructii si 23.600 la capitolul dotari in cadrul proiectului Centru de zi. Aceste fonduri care reprezinta 60% din cheltuielile neeligibile pot fi atrase din bugetul central al statului.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

9. Cereri depuse.
A fost o singura cerere depusa de Organizatia PDL Dumbravita, cerere care a fost retrasa de presedintele organizatiei.
Consilierul Samfira Ionel solicita primarului Malac sa dea un raspuns privitor la cererea depusa de dansul in sedinta anterioara prin care solicita inregistrarea video a sedintelor consiliului local de catre TV Behela.
Primarul Malac spune ca nu a analizat aceasta problema si nu poate da un raspuns.
Consilierul Toma solicita primarului sa prezinte in sedinta urmatoare statutul juridic,organigrama si statul de functii al TV Behela precum si propunerea de buget pe anul 2013 al acestei televiziuni.
Consilierul Nagy Balasz se ofera sa aduca o echipa de operatori tv care sa inregistreze gratuit toate sedintele consiliului local. O parte din consilieri apreciaza ca nu este oportuna o astfel de actiune.

10. Diverse.
Doamna Goldis Diana solicita cuvantul si dupa aprobarea consilierilor informeaza consiliul despre demersurile intreprinse de dumneaei in problema cainilor comunitari , arata ca a fost depus un proiect de un grup de consilieri in acest sens, solicita consiliului si executivului sa dea dovada de mai multa operativitate pentru a rezolva aceasta problema deoarece saptamanal zeci de caini sant prinsi de firma Daniflor si omorati
Il prezinta pe invitatul sau, domnul professor doctor Stancu de la Facultatea de medicina veterinara care sa oferit sa sprijine aceasta actiune prin sterilizarea gratuita a cainilor din localitate.
Profesorul Stancu, prezent la sedinta cu doua din studentele sale membre ale echipei care se ocupa de sterilizarea animalelor, in interventia sa prezinta procedura care trebuie urmata pentru a se rezolva in mod definitiv aceasta problema, isi ofera sprijinul si arata ca municipiul Timisoara a aprobat aceasta procedura si de la 1 ianuarie 2013 va incepe sterilizarea cainilor in aceasta localitate.
Consilierul Sperneac arata ca va sprijini acesta actiune dar trebuie abordata treptat pentru a nu se intampina o opozitie din partea locuitorilor. Se angajaza sa depuna un proiect de hotarare in acest sens.
Consilierul Toma arata ca aceasta problema se discuta de aproximativ 4 luni in cadrul consiliului fara a se lua vreo hotarare. Spune ca urmare consultarii unor specialisti, a depus in urma cu 30 de zile, impreuna cu 3 consilieri din comisia 3, un proiect de hotarare care sa rezolve rational si eficient aceasta problema, proiect care daca ar fi fost introdus pe ordinea de zi putea fi amendat si optimizat astfel ca sa raspunda pretentiilor majoritatii consilierilor. Considera ca problema nu se doreste a fi rezolvata si se cauta tot felul de justificari atat din partea executivului cat si a unora dintre consilieri.
Consilierul Toma arata ca in localitate firma care face lucrarile de asfaltare toarna covorul asfaltic fara a pregati in mod corespunzator suprafetele inaintea turnarii :respectiv aducerea la nivel a caminelor de canalizare, montarea bordurilor pe toata lungimea carosabilului sau inlocuirea bordurilor deteriorate. Arata deasemenea ca utilajele firmei respective distrug zonele care erau asfaltate anterior ( trec cu bascule de 40 tone peste borduri si trotuare deteriorandu-le iremediabil).
Solicita primarului sa ia masuri in acest sens si sa numeasca diriginti de santier pentru fiecare lucrare executata.
Primarul spune ca exista diriginti pentru aceste lucrari si ca firma nu va primi banii pana cand nu va reface toate deteriorarile provocate. Mentioneaza ca lucrarile executate au un termen de garantie de 2 ani.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa dupa 3 ore de dezbateri.

Related posts:

  1. STENOGRAMA Sedintei CL din data de 18.10.2023
  2. Stenograma sedintei Consiliului Local Dumbravita din 27.09.2023
  3. Proces verbal al sedintei Consiliului Local Dumbravita din 30.08.2023
  4. Ordinea de zi a sedintei C.L. Dumbravita din 22 noiembrie 2012

  One Response to “STENOGRAMA Sedintei CL din data de 22.11.2012”

  1. Ce se stie despre hotararea de a introduce un autobuz RATT cu calatorii gratuite pana in oras timp de 2 luni, subventionate de Primarie ?

 Lasă un mesaj

Intreaga responsabilitate pentru continutul comentariilor postate pe site-ul DUNOS revine autorilor acestora. DUNOS recomanda tuturor celor care doresc sa posteze comentarii pe acest site sa isi exercite dreptul la libera exprimare cu buna credinta. Siteul stocheaza in mod automat adresa IP

   
Toate drepturile rezervate DUNOS © 2024