Mar 062014
 

tastatura 21 STENOGRAMA  Sedintei ordinare a CL din data de 27.02.2024

La sedinta ordinara de joi 27.02.2024 au participat 13 consilieri ,  primarul, secretara,  jurista  CL, contabila Rosu Carolina , arhitecta Nistoran, administratorul  Bradistean  preotul ortodox Babos si o doamna  din localitate.

Au lipsit consilierii Gafton Sorin si  Agoston Odon, care au depus cereri de motivare.

Consilierul Toma arata ca  cererea consilierului Gafton Sorin  nu trebuie aprobata  deoarece acesta  a lipsit la 6o % din sedintele consiliului local ceea ce denota  o desconsiderare a acestei institutii. Propune grupului liberal sa desemneze un alt consilier care sa poata activa in cadrul consiliului.  Considera ca domnul Agoston poate fi motivat deoarece  primarul nu a respectat regulamentul CL care prevede ca sedintele ordinare sa se tina in a treia  zi de joi   a fiecarei luni calendaristice.  Se supun la vot si se aproba ambele cereri de motivare.

Sedinta a fost condusa de  consilierul Hategan  Ioan.

Pe ordinea de zi au fost  initial 9 puncte.

Consilierul Nicola A  propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte  :

-   PH  pentru avizarea unui PUZ  depus de o persoana fizica pe o parcela care se invecineaza cu domeniul  public al comunei Dumbravita.

-   PH privind  inregistrarea in domeniul  privat al comunei Dumbravita a unor parcele de teren  neproductive  depistate in urma inventarierii anuale;

Consilierul Toma arata ca  documentatiile  pentru cele doua propuneri nu au fost aduse  la cunostinta consilierilor  din timp pentru a fi studiate   si, daca prima propunere este o problema formala ,  cea de-a doua este  foarte importanta si necesita o analiza inainte de a fi adoptata, asa ca propune sa  nu fie introduse pe ordinea de zi.

Consilierul Abalaru arata ca  PH- ul propus este de fapt solutia data de domnul Toma in sedinta trecuta  pentru intrarea in legalitate a  Incubatorului de afaceri. Primarul Malac sustine  cele afirmate de consilierul Abalaru  si insista pentru introducerea pe ordinea de zi , receptia investitiei fiind foarte urgenta.

Consilierul Toma  apreciaza faptul ca Primarul a  adoptat propunerea desteapta si legala pe care a propus-o dansul  dar, asta nu inseamna ca trebuie sa voteze cu ochii inchisi.

Se supun la vot si se aproba astfel : prima propunere in unanimitate; a doua propunere  cu 12 voturi pentru si o abtinere (Toma ).

Consiliera Denes  propune  introducerea pe ordinea de zi a unui PH prin care sa se aloce suma de 6000 lei din bugetul local pentru sarbatorirea Zilei martisorului.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se voteaza  ordinea de zi cu completarile aduse   cu 12 voturi pentru si o abtinere Se da citire procesului verbal din sedinta anterioara . Nu sant obiectii si se aproba in unanimitate.

Presedintele de sedinta cere aprobarea consilierilor pentru a incepe dezbaterile cu problemele invitatilor  . Se aproba in unanimitate

 Se da cuvantul doamnei Petrovici . Aceasta arata ca este reprezentanta unei firme care a solicitat inchirierea unei suprafete de teren pe care se afla in prezent chioscul  ( pe care l-a cumparat  de la  actualul chirias )din apropierea Scolii gimnaziale in vederea  comercializarii unor preparate alimentare tip Fast food. Solicita un raspuns din partea CL.

Consilierul Sperneac  arata ca sant mai multe solicitari pentru acest teren  si trebuie analizate toate inaintea unui raspuns.

Consiliera Denes arata ca nu este de acord cu  comercializarea unor astfel de produse in apropierea scolii deoarece nu sant sanatoase pentru copii.

Primarul Malac arata ca fiind mai multe solicitari  pe acest teren trebuie organizata licitatie publica.

Consilierul Toma  arata ca in localitate trebuie stimulata initiativa privata  iar in centrul localitatii exista foarte mult spatiu  neutilizat  si neintretinut . Propune primarului ca prin compartimentul de urbanism sa  intocmeasca un proiect de amenajare a zonei centrale ( centrului  civic ) in care sa aiba in vedere aceste solicitari din partea investitorilor privati  in asa fel incat sa fie gasite solutii  elegante si favorabile pentru toti deoarece, concurenta atrage  cresterea calitatii serviciilor  si mai multi bani la bugetul local.

In final consilierii accepta aceasta propunere ,iar doamnei Popescu i se promite un raspuns    constructiv in termen legal.

Consilierul   Samfira  solicita aprobarea consilierilor pentru a parasi sedinta din motive personale urgente.

Se incepe dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi :

 

1.   Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului de 52.706,56 lei si aprobarea folosirii sumei de 100.000 lei pentru sectiunea dezvoltare a bugetului local;

Contabila Rosu Carolina traduce   consilierilor  ce inseamna acesti termini contabili , dupa care se trece la vot.

Se aproba in unanimitate.

2.   Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de salubrizare pentru anul 2014;

Consilierul Sperneac  arata ca   majorarea se datoreaza inflatiei  si a fost avizata de comisia economica.

Consilierul Toma    apreciaza calitatea serviciilor de salubrizare  prestate de firma Retim si recomanda primarului sa  ia ca model aceste servicii  pentru celelalte servicii comunitare care sant gestionate de primarie : apa , canalizarea , curatenia in locurile publice  si pe strazi  etc.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate

3.  Proiect de hotarare privind participarea Comunei Dumbravita la „Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis- APDT Timis;

Primarul Malac  arata ca este o initiativa la nivelul judetului pentru atragerea de fonduri in vederea realizarii unor proiecte  intercomunitare  pentru turism si agrement.

Consilierul Toma arata ca este o initiativa buna  si poate constitui  o modalitate de finantare  a  proiectului de amenajare a lacului de acumulare , proiect pe care tocmai l-a depus pentru aprobare in CL.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

4.  Proiect de hotarare privind intabularea cimitirului de pe raza Comunei Dumbravita;

Primarul Malac arata ca   din cimitir este intabulata  o mica parte , ca acesta s-a extins  si este necesara intabularea intregii suprafete a cimitirului. Precizeaza ca dupa intabulare  cimitirul va intra in administrarea CL  sau a bisericilor din localitate.

Consilierul Sperneac arata ca pentru cimitire exista un CF special de care trebuie sa se tina cont.

Preotul Babos  arata ca printr-o intelegere din anul 2002 intre  primarie si cele 3 culte din localitate  a fost impartit cimitirul  dar nu s-a mers mai departe cu intabularea  . Solicita sa fie respectata acea intelegere. Deasemenea spune ca a fost acostat de diverse persoane care doreau sa ia in administrare cimitirul . Solicita consilierilor sa nu aprobe acest lucru  deoarece  dintotdeauna cimitirele au fost ale bisericilor si administrate de acestea .

Consilierul Toma arata ca pe ordinea de zi este intabularea cimitirului si  pentru rezolvarea corecta a acestei probleme trebuie sa se porneasca de la situatia existenta pe teren in prezent, sa se ia in considerare toate inscrisurile si documentele existente  si sa se tina cont de  parerea si solicitarile tuturor reprezentantilor legali ai  cultelor .

Propune ca odata cu intabularea  si realizarea  capelei sa se intocmeasca si un proiect de parcelare si amenajare  pentru cimitir  prin care sa se asigure un aspect ordonat si civilizat al acestuia.

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2014;

Consiliera Denes arata ca  agenda culturala are avizul tuturor comisiilor  si propune aprobarea ei .  Propune  ca si Comisia 2 – sport si agrement- sa intocmeasca si sa   solicite aprobarea consiliului pentru o agenda de activitati anuala.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

6. Discutarea Adresei cu nr. 1354/30.01.2014 a Institutiei Prefectului Judetului Timis si Raportul Secretarului cu nr. 2099/13.02.2014;

Secretara primariei arata ca Institutia prefectului a solicitat precizarea UAT Dumbravita  referitor la statutul  unor parcele de teren  din localitate.

Consilierul Toma arata ca   membrii consiliului nu detin informatii pe aceasta tema si este competenta Comisiei de fond funciar  si a executivului sa   raspunda la aceasta adresa.

            Consilierii  au  stabilit aceasta competenta la nivelul executivului. 

7.   Raportul de activitate al viceprimarului Miklos Arpad pentru anul 2013,

Consilierul Toma a solicitat ca raportul sa fie  postat pe site-ul  primariei pentru a putea fi cunoscut de toti locuitorii.

8.  PH privind  inregistrarea in domeniul  privat al comunei Dumbravita a unor parcele de teren  neproductive  depistate in urma inventarierii anuale.

Arhitecta Nistoran prezinta continutul proiectului si nefiind alte intrebari   se supune la vot. Se aproba cu 11 voturi pentru si o abtinere  ( Toma )

9. PH  pentru avizarea unui PUZ  depus de o persoana fizica pe o parcela care se invecineaza cu domeniul  public al comunei Dumbravita.

Arhitecta Nistoran arata ca in conformitate cu regulamentul de urbanism , la intocmirea unui PUZ se solicita acordul  vecinilor iar in cazul de fata   terenul respectiv se invecineaza pe o latura cu  o parcela de  teren ce apartine domeniului privat al comunei noastre asa ca trebuie sa ne dam acordul .

Nefiind alte intrebari , se supune la vot  si se aproba in unanimitate.

9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6000 lei din bugetul local pentru sarbatorirea Zilei Martisorului.

Consiliera Denes arata ca evenimentul este cuprins in Agenda culturala a localitatii  si propune aprobarea sumei respective pentru desfasurarea evenimemtului.

Nefiind alte comentarii , se supune la vot si se aproba in unanimitate    

10.  Discutarea cererilor depuse

Presedintele de sedinta  a prezentat mai multe cereri prin care se solicita inchirierea  unor suprafete de teren  in zona centrului civic. S-a stabilit ca acestea sa fie  discutate dupa ce  compartimentul de urbanism propune solutii.

11.  Diverse;

Primarul Malac propune sa informeze consilierii asupra unui raport al Curtii de conturi.

Consilierul Toma  arata ca rapoartele curtii de conturi sant probleme serioase  si nu se discuta la diverse . Propune sa fie trimis raportul  electronic tuturor consilierilor pentru a-l studia  si sa se dezbata in urmatoarea sedinta ordinara.

Consilierii au aprobat propunerea .

 Consilierul Toma intreba secretara daca toti consilierii au depus rapoartele pe anul 2013 . Aceasta raspunde ca numai 11 consilieri au depus si acestea au fost postate pe site.

Primarul atentioneaza consilierii ca primaria Dumbravita are doua site-uri oficiale.

Nemaifiind alte probleme , sedinta se incheie  la orele 20,30  dupa 3 ore de dezbateri.

 

Comenteaza din contul Facebook

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>